霍尔姆的应急信息

对于霍尔姆正确的应急信息总是可以通过很容易找到 holmbygden.se/akut eller via den vitgröna första hjälpen-symbolen upp till höger på .

Vid nödfall ring SOS Alarm tel. 112. Vid sjukvårdsrådgivning ring tel. 1177.
利登健康中心: 联系电话. 0692-439 20, Apoteket Liden: 联系电话. 0771-405 405.
霍尔姆的除颤器 / Olle Frisk tel. 0730-484 511
be någon hämta den i Olles farstu (anund农场 134).

Räddningsresurser för Holmborna att tillgå

 • Ca 30 ST “Förstärkta Medmänniskor utspridda i Holm. Ett projekt där SOS Alarm larmar frivilliga Holmbor vid en olycka via SMS och kan vara på plats inom några minuter eller i bästa fall sekunder, beroende på avstånd. 更多进一步下跌.
 • Hjärtstartare i Anundgård i Olle Frisks farstu alt. medtagen till lokala evenemang.
 • En ambulans stationerad i Liden med ca 20 我 (17 千米) till Holms Kyrka efter larm (anspänningstid* 90 小号) när den är tillgänglig lokalt. Lidenambulansen har dock emellanåt uppdrag på andra orter och långkörningar till t.ex. Umeå. I sådant fall larmas ambulans från Sundsvall.
 • En deltidsbrandkår i Liden med ca 23 我 (17 千米) till Holms Kyrka efter larm (anspänningstid* 5 我). De larmas även på s.k. “IVPA-larm”, i väntan på ambulansen förstärkning i väntan på att ambulans skall anlända. T.ex. vid hjärtstopp.
 • Ambulansstation i Sundsvall, med ca 50 千米 (30 我) till Holms Kyrka (90 sek at.*).
 • Heltidbrandkårer i Sundsvall och Timrå med cirka 35 我 (50 千米) till Holms kyrka från larm (90 sek at.*).

* Anspänningstid är tiden från utlarmning av SOS Alarm till utryckning från station.
.

Projektet “增强的邻居” i Holm är i drift sedan jaunari 2014
Vid en olycka kan nu Holmbor som under hösten fått en grundläggande utbildning rycka ut och hjälpa en medmänniska i nöd. För närvarande larmas alla som är med i projektet via SMS från SOS Alarm när en olycka inträffar inom cirka 15 km radie från Holms kyrka. Projektet kan eventuellt senare vidareutvecklas så att bara de som just då befinner sig inom en viss radie från olyckan meddelas vid en händelse m.h.a. mobilpositionering.
救援梅代尔帕德: Skydd mot olyckor i glesbygd

Händelsetyper aktuella för utlarmning är (lär du hur du agerar på nyttiga länkar):
Misstänkt hjärtstopp (Lär dig första hjälpen och hjärtlungräddning)
车祸 (Läs hur du gör först på en trafikolycka, lyssnase film.)
(Så här gör du vid en husbrand.)
Drunkning (Lär dig om vattenlivräddning, se om någon håller på drunkna, islivräddningissäkerhet. .)

VILL DU VARA MED? ANMÄL INTRESSE!
Din anmälan här skickas vidare till Räddningstjänsten. 散落在霍尔姆区希望我们能最终会增强研究员.
* = (强制性)
(确认将被发送到你的电子邮件。)


Projektet Förstärkt Medmänniska i media:

Tidigare artiklar om ämnet på vår hemsida och i annan media
2015 13/7 Holmbygden.se: “增强的邻居” – 成功地在农村
2014 13/4 Sveriges Radio: Vetenskapsradion i Holm om ”Förstärkta medmänniskor”
2012 17/12 松兹瓦尔Tidning: Sämre skydd i glesbygden
2012 17/12 松兹瓦尔Tidning: Ett sms till en granne kan rädda liv
2012 16/12 Holmbygden.se: Holms nya ”lokala livräddare”
2012 9/12 Holmbygden.se:
想在霍尔姆救生员?
2012 22/5 Holmbygden.se:
Holms hjärtstartare – nu i tjänst!
2012 10/5 Holmbygden.se:
示范霍尔姆的新的转复除颤器 15/5!

.

AKUTINFORMATION FÖR HOLMBYGDEN

En hjärtstartare finns lokalt och kan nås vid ett hjärtstoppredan innan en ambulans kommit på plats. Läs nedan hur du gör vid ett hjärtstopp, 我霍尔姆.

VID HJÄRTSTOPPI HOLM:


1.


检查意识
以他的肩膀保持, skaka försiktigt och försök väcka personen. 如果对方没有醒来,你检查呼吸.
2. Kontrollera andning*
通过将一只手放在额头开放气道, 弯曲你的头向后仰,并与您的二手PEK - 和中指抬起下巴. 添加您的耳朵贴近人的鼻子和嘴, 听和感觉喘气, 看在你的胸部而如果它上升.
3. 环 112.警告 112
Om personen har onormal andning, inte andas alls eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp.
环 112 (be helst någon annan) 和
starta genast hjärt-lungräddning.
.
Om ni är flera i närheten av hjärtstartaren:
Be någon skyndsamt hämta hjärtstartaren
i Olle Frisks farstu (anund农场 134).
4. 做心脏- 复生 – HLR, “30:2”

胸外按压 – 30 时:
把你的手腕一个在胸部中间, 把你的另一只手放在上面. Tryck ned minst 5cm och släpp upp helt mellan kompressionerna. 持有约极快的速度. 2 压力/第二 (100-120 压力/分钟). 推 30 时.


通风 – 2 ST:
开放气道: 抱着额头手, 弯曲你的头向后仰,并用另一只手抬起PEK下巴- 和手指. 人的鼻子捏, 把你的嘴靠近受害者,直到胸部上升吹气.
使 2 通风.
Fortsätt med 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills ambulans kommer
.

OBS! Kan eller vill man inte göra inblåsningar är det bättre att bara göra bröstkompressioner än inget alls.
根据他们在的地方多少, man fördela uppgifterna.
T.ex. att

 • en eller två påbörjar HLR (en kan komprimera och en gör inblåsningar sedan byts man av när man blir trött, ungefär varannan minut).
 • ringer SOS tel. 112,
 • ringer Olle 0730-484 511 eller hämta hjärtstartaren.

是不是自己,它向外界求助,做心肺复苏术是非常重要的. Utan kontinuerlig HLR dör personen. Fortsätt så länge du orkar.

5. 使用心脏起动
按电源按钮,然后按照单位的语​​音指示.
Apparaten avgör själv om den skall stöta eller om du istället skall fortsätta göra HLR.
源 (plus lokala tillägg): HLR-rådet (hlr.nu).
* Idag har man frångått pulskontroll eftersom pulsen ofta är väldigt svår att känna. 此外,你失去了宝贵的时间. Man har även kommit fram till att det är nästintill ofarligt för hjärtat om man råkar göra hjärtmassage på ett redan fungerande hjärta.

Man behöver inte vara rädd för att göra fel varken med hjärtstartaren eller med hjärt-lungräddning (HLR). 当然,也可以手动练习各种好, 但你能做的唯一的毛病就是什么都不做. 心脏开始设置甚至可以说该怎么办. Tidig HLR och hjärtstart flerdubblar chansen till överlevnad, inte minst i Holm med långa avstånd och körtider för ambulansen.

IHÅLLANDE BRÖSTSMÄRTA? – FÖREBYGG ETT EVENTUELLT HJÄRTSTOPP
如果你胸痛可能是由于各种各样的事, ofta är det ofarligt. 但是,如果一个强, 胸部压迫或痉挛疼痛不消失,或者,如果您有胸部疼痛而感觉上气不接下气, 恶心, 湿冷的或不规则的心跳. 然后,他们会打电话 112. 是人独自还应呼吁附近有人, 使他们并不孤单救护车到来之前,. Viktigt om man får ett hjärtstopp. 阅读更多 – sjv.upplysningen 1177.se.

 • I väntan på ambulans kan man ta en Treo eller Magnecyl.
  Acetylsalicylsyran i läkemedlet (处方) förhindrar att blodplättarna (trombocyterna) 丛在一起并形成凝块. Acetylsalicylsyra kan i väntan på ambulans eller helikopter rädda livet på en hjärtinfarktpatient. Meddela alltid ambulanspersonalen vilka läkemedel du tagit.
  源: 卡尔·约翰·托特曼, specialistläkare i hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Har du nitro-medicin (喷涂/平板电脑) 你可以带着它,你需要等待, 休息. Nitroglycerin (处方) vidgar kärlen så att blodet lättare kommer fram. Nitro används även av ambulanspersonalen genom att spraya den under tungan.
  源: Apoteket.se.
 • Kör inte själv till sjukhuset. Det kan i sin tur orsaka en trafikolycka om du svimmar av medan du kör. Be någon annan köra eller ring ambulans.

Vad är kärlkramp och hjärtinfarkt?

心绞痛和心肌梗死是由于心脏动脉狭窄. 在梗塞,它完全在一个容器中停止. Blodet får svårt att ta sig fram och syrebristen ger smärta och hjärtat får svårt att arbeta.

Läs mer om skillnad på hjärtstopp och hjärtinfarkt.

←点击图片放大.

Här är den vanligaste utbredningen av smärta vid hjärtinfarkt. Smärtan vid hjärtinfarkt kan dock te sig väldigt olika och diffust från fall till fall.

Smärtan skapas av syrebristen i hjärtmuskeln där blodet inte längre kommer fram p.g.a. förträngningen. Manlurassedan att tro att smärtan kommer från andra delar t.ex. arm och hals, eftersom smärtsensorer därifrån delar samma knutpunkter i nervsystemet som hjärtat.

 


Här kan du söka fram var Holms (och andra) hjärtstartare finns genom att skriva “anundgård” i sökfältet på Hjärtstartarregistrets hemsida.


Ett projekt som finns i Stockholm för utlarming av personer i närheten vid ett hjärtstopp. En föregångare till det projekt som nu finns i Medelpad och vidareutvecklats för att även gälla andra typer av olyckor. 在这里阅读更多.

 

这就是霍尔姆除颤器出 – skänkt av både bybor och “utomsocknes”, på initiatív av Olle Frisk. Hjärtstartaren är enkel att använda och bara att slå på, sedan talar en inspelad röst om precis vad man skall göra.
Läs mer i reportaget från demonstrationen av den på Församlingshemmet i maj 2012.

Lär dig hur hjärtstartaren fungerar (存储在欧莱Frisks前庭)
在霍尔姆心脏起动讲瑞典语的指令,准确地告诉该怎么办.


观看并学习如何使用去纤颤器可用的模型在霍尔姆.

SYMTOM PÅ STROKE (SLAGANFALL) – LÄR DIG AKUT-TESTET

Stroke, även kallat slaganfall, kallas det när man fått endera en blödning eller en propp (infarkt) i hjärnan. Symtomen är desamma oavsett orsak och kommer av att hjärnan inte fungerar normalt då syrebrist uppstår av att blodet inte cirkulerar som det ska. Tillståndet är livshotande och det är viktigt att känna till dessa symtom. Inte minst om man bor i Holm, långt ifrån sjukhuset. Varje sekund är viktig för att förbättra chanserna till att rädda det område i hjärnan som drabbats och ambulans skall larmas direkt om man misstänker en stroke. Lär dig AKUT-testet och symtomen nedan.

一个nsiktet hänger. Förlamning i ansiktet?
Ķroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften i tio sekunder.
Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.
Ťiden är dyrbar. Tveka aldrig, 环 112 direkt!


Läs mer om stroke här på 1177.