Cottage gan Holmsjön

ty gwyliau braf gyda safonau da wedi ei leoli 50 m Holmsjön gyda bath- a physgota. patio mawr yn wynebu'r de. Barn y llyn a'r goedwig, sydd gennych ar eich stepen drws. arwynebau mawr gorchuddio llawer glaswellt, ddôl, dodrefn gardd. addas i blant! Rhwyfo cwch ar gael i'w benthyg. chyfleusterau barbeciw yn i lawr ar Holmsjön. Rhoddir sylw da i'r rhwydweithiau GSM ar a 3G. mae'n bosibl i adael i'r post a phapurau newydd gerbron yn ystod wythnos y gwyliau.

Croeso i'n ddelfryd haf! cuddfan bach yr ydym yn hoffi i rannu gyda chi ychydig o wythnos y flwyddyn. hydref,tymor hela! Rhentu caban yn ystod tymor hela elc neu dros y penwythnos i hela ysgyfarnog. Mae rhai opsiwn hefyd ar gael i drefnu hela tir am gyfnodau hirach a byrrach.
Gweler lluniau isod!

ffaith
nifer y gwelyau: 5
Ardal byw: 60 m²
nifer yr ystafelloedd: 3
Anifeiliaid anwes: ganiateir

pris: 2500 / wythnos

Adress:
Vike 261, 860 41 Liden
map a chyfarwyddiadau Mawr.

Cysylltu: Håkan Staaf 070-312 32 91, 0692-500 48

lluniau (cliciwch ar ddelweddau i weld faint mwy)