Holm Cymdeithas Hanes Lleol

Holms hembygdsförening ffurfio 1983 ac mae gan yr amcan i ddiogelu atgofion o bob math. Trwy dynnu sylw at fywyd a gweithgareddau plwyf Holm yn ystod yr amseroedd diwethaf, fel llog awakened a chariad yn agos y famwlad a grëwyd.

Cognac yn Österström

Mae'r gymdeithas wedi, ymhlith pethau eraill a sefydlwyd gemau gwledig “Brenin Österström” a “bost lladrad”. Man har även producerat en film om Österströmsbanan och genomfört renoveringar av kulturhistoriska byggnader såsom Konjaksbespararen och nybyggnationen av Storstensjöbodarna i Loviken.
.

Cysylltu
Ordförande Åke Nordensson 072-2118201,
Vice ordförande Kjell Pettersson 070-3262827
Sekreterare Lars-Erik Wikholm 073-0316777
Kassör Gertrud Festin 070-3044826

Medlemsavgift
100 kr per person och 50 kr för övriga i samma familj.
Bankgiro 360-4998, SWISH 1233615887. Man kan också betala kontant till någon av våra byaombud. Kom ihåg att skriva alla namn vid betalning.

Homepage
hembygd.se/holm