In anticipation of spring

Välkomna till Församlingsafton onsdag 13/2 at 19.00 the parish house. Kvällen bjuder på underhållning av Trio Målsta samt andakt, servering och lotter.

Trio Målsta:
Hansove Johansson flöjt
Anna-Maria Nilsson flöjt
Anne-Lise Lindberg Sjödin piano

Devotion:
Lars J Huss

Kyrktaxi: 070-2575025 ,073-2941947

Leave a Reply

Your email address will not be published.