Record low water levels

Christina Hjelm vid FagervikssjönDet är rekordlåg vattennivå i Fagervikssjön. Där har bland annat Christina Hjelm sin brygga. Det är fortfarande en bra bit kvar för att kunna doppa tårna.

.
Här på hemsidan under Turism / Fritid and “Boat, swimming and water sports” kan du dagligen följa vattennivån i våra vattendrag.
See the current water.

Läs mer om de låga nivåerna i de senaste dagarnas artiklar i Sundsvalls Tidning.
Rekordlågt vatten i Fagervikssjön
Heligavattendomar

Leave a Reply

Your email address will not be published.