Plus de 1000 Plus de 2040

Plus de 65 Plus de 220 Plus de 2-3 Plus de. Plus de.

Plus de 1000 Plus de “Plus de“, Plus de 2040.
Långåsen/Anundgårdsåsen söder om Holmsjön och Högsvedjan vid Navarn/Hullsjön är de två nya vindparker som föreslås av Eolus till kommunens översiktsplan.

En namninsamlingen till kommunen har gjorts i Holm och Norra Stöde bland boende, et Högsvedjan sont les deux nouveaux parcs éoliens proposés dans le plan d'ensemble de la municipalité au sud de Holmsjön et à Navarn-Hullsjön, et Högsvedjan sont les deux nouveaux parcs éoliens proposés dans le plan d'ensemble de la municipalité au sud de Holmsjön et à Navarn-Hullsjön. Bland annat framförs att tätheten och antalet just kring Holm redan är väldigt högt, att placeringarna av föreslagna parker är olyckligt i söderläge från bebyggelserna settvilket nu är det enda väderstrecket utan vindkraft. Därtill finns flera andra skäl kopplat till störningar i natur, för djurliv, samt kulturella och fastigheters värden.

et Högsvedjan sont les deux nouveaux parcs éoliens proposés dans le plan d'ensemble de la municipalité au sud de Holmsjön et à Navarn-Hullsjön et Högsvedjan sont les deux nouveaux parcs éoliens proposés dans le plan d'ensemble de la municipalité au sud de Holmsjön et à Navarn-Hullsjön 2040.
(et Högsvedjan sont les deux nouveaux parcs éoliens proposés dans le plan d'ensemble de la municipalité au sud de Holmsjön et à Navarn-Hullsjön. et Högsvedjan sont les deux nouveaux parcs éoliens proposés dans le plan d'ensemble de la municipalité au sud de Holmsjön et à Navarn-Hullsjön 30/9 2021, lire la suite ici.)
.

et Högsvedjan sont les deux nouveaux parcs éoliens proposés dans le plan d'ensemble de la municipalité au sud de Holmsjön et à Navarn-Hullsjön.

.
et Högsvedjan sont les deux nouveaux parcs éoliens proposés dans le plan d'ensemble de la municipalité au sud de Holmsjön et à Navarn-Hullsjön
cette.
.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

.

Autre

Sundsvalls kommuns största utpekade rekreationsområde i Översiktsplan 2040 (DEBRIS 2040) ligger alldeles nedanför en av de planerade parkerna på Långåsen (Plus de). Med en sådan park skulle alltså de nära 300m höga vindsnurrorna ligga på nära avstånd rakt i sydläge och i utsikten från rekreationsområdet och Holms kyrka.
..

.
I planeringsunderlaget för ÖP 2040 har sjöarna Holmsjön och Navarn även markerats som friluftsområden.

 

Sundsvalls kommun har i sina tidigare planeringsförutsättningar (sid 138) för översiktsplanering poängterat att tystnaden blivit en bristvara i det moderna samhället. Dessa parker planeras nu i dessa så kalladestora tysta opåverkade områden”, som regleras i Miljöbalken;
“2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

 

 

 

 

Läs tidigare utställningsutlåtande från 2012 som då utgjorde underlag till antagandehandling och tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.
Idag har dessa utpekade områden tagits i anspråk, vilket resulterade i tre parker byggda Holm-området (corbeau croft, Nylandsbergen och Nötåsen).

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publié. Les champs obligatoires sont marqués *