లవ్ మెలాండర్ గిమోఫోర్స్‌లో మ్యాజిక్ ట్రిక్స్‌తో ప్రదర్శన ఇచ్చింది 10/9


ది 10 september kl 18 uppträder Love Melander i Gimåfors. Passa på att boka bord, för både middag och show, genom Gimåfors Bygdegårdsförening.

Hör av dig till Rut-Marie på 072-2169059 eller rut-marie@hotmail.com.

స్వాగత!

ఒక Reply వదిలి

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురితమైన కాదు.