ប្រាក់នឹមមកវិញនៅលើរថយន្ដក្រុង

Nu kan kontanter användas som betalmedel ombord på linje 28 និង 30.

ការស្វាគមន៍
សេដ្ឋីឈើ / ថមមី Vesterlund

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *