ប្រាក់នឹមមកវិញនៅលើរថយន្ដក្រុង

ឥឡូវនេះសាច់ប្រាក់ប្រើជាមធ្យោបាយនៃការទូទាត់នៅលើបន្ទាត់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 28 និង 30.

ការស្វាគមន៍
សេដ្ឋីឈើ / ថមមី Vesterlund

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *