កិច្ចប្រជុំសមាជិក PRO

សូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចប្រជុំសមាជិក PRO ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 19 ខែមករានៅក្នុងផ្ទះព្រះសហគមន៍កាតូលិក, ល្ងាចAnundgård. 13.00. o ការបម្រើឆ្នោត.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *