వలస బోర్డు వ్యాఖ్యానించారు “Skandalhusen” వార్తల్లో


Oklarheterna tätnar kring Aros Energideklarationer och det planerade asylboendet i Holm och en rad andra orter. Omständigheterna uppmärksammas i dagens SVT Mittnytt. Migrationsverket kommenterar beslutet att i nuläget inte skriva något avtal med företaget. Bilder på tidigare misär vid boendena visas även från tiden då Johan Stendahl själv ägde fastigheterna.

12/11 SVT Mittnytt: లో హోల్మ్ మరింత ప్రశ్నలు

ఒక Reply వదిలి

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురితమైన కాదు. లు గుర్తించబడతాయి *