Over 1000 Over 2040

Over 65 Over 220 Over 2-3 Over. Over.

Over 1000 Over “Over“, Over 2040.
Långåsen/Anundgårdsåsen söder om Holmsjön och Högsvedjan vid Navarn/Hullsjön är de två nya vindparker som föreslås av Eolus till kommunens översiktsplan.

En namninsamlingen till kommunen har gjorts i Holm och Norra Stöde bland boende, en Högsvedjan zijn de twee nieuwe windparken die zijn voorgesteld in het overzichtsplan van de gemeente ten zuiden van Holmsjön en bij Navarn-Hullsjön, en Högsvedjan zijn de twee nieuwe windparken die zijn voorgesteld in het overzichtsplan van de gemeente ten zuiden van Holmsjön en bij Navarn-Hullsjön. Bland annat framförs att tätheten och antalet just kring Holm redan är väldigt högt, att placeringarna av föreslagna parker är olyckligt i söderläge från bebyggelserna settvilket nu är det enda väderstrecket utan vindkraft. Därtill finns flera andra skäl kopplat till störningar i natur, för djurliv, samt kulturella och fastigheters värden.

en Högsvedjan zijn de twee nieuwe windparken die zijn voorgesteld in het overzichtsplan van de gemeente ten zuiden van Holmsjön en bij Navarn-Hullsjön en Högsvedjan zijn de twee nieuwe windparken die zijn voorgesteld in het overzichtsplan van de gemeente ten zuiden van Holmsjön en bij Navarn-Hullsjön 2040.
(en Högsvedjan zijn de twee nieuwe windparken die zijn voorgesteld in het overzichtsplan van de gemeente ten zuiden van Holmsjön en bij Navarn-Hullsjön. en Högsvedjan zijn de twee nieuwe windparken die zijn voorgesteld in het overzichtsplan van de gemeente ten zuiden van Holmsjön en bij Navarn-Hullsjön 30/9 2021, lees hier meer.)
.

en Högsvedjan zijn de twee nieuwe windparken die zijn voorgesteld in het overzichtsplan van de gemeente ten zuiden van Holmsjön en bij Navarn-Hullsjön.

.
en Högsvedjan zijn de twee nieuwe windparken die zijn voorgesteld in het overzichtsplan van de gemeente ten zuiden van Holmsjön en bij Navarn-Hullsjön
deze.
.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

.

Ander

Sundsvalls kommuns största utpekade rekreationsområde i Översiktsplan 2040 (DEBRIS 2040) ligger alldeles nedanför en av de planerade parkerna på Långåsen (Over). Med en sådan park skulle alltså de nära 300m höga vindsnurrorna ligga på nära avstånd rakt i sydläge och i utsikten från rekreationsområdet och Holms kyrka.
..

.
I planeringsunderlaget för ÖP 2040 har sjöarna Holmsjön och Navarn även markerats som friluftsområden.

 

Sundsvalls kommun har i sina tidigare planeringsförutsättningar (sid 138) för översiktsplanering poängterat att tystnaden blivit en bristvara i det moderna samhället. Dessa parker planeras nu i dessa så kalladestora tysta opåverkade områden”, som regleras i Miljöbalken;
“2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

 

 

 

 

Läs tidigare utställningsutlåtande från 2012 som då utgjorde underlag till antagandehandling och tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.
Idag har dessa utpekade områden tagits i anspråk, vilket resulterade i tre parker byggda Holm-området (kraai croft, Nylandsbergen och Nötåsen).

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *