Paramotorkartan (an Entwécklung)

Kring Holm och Sundsvall finns intresse för paramotorflygning. Denna sida är ett test under utvecklings för att sammanställa lämpliga landningsplatser för tankning, rastning och var paramotorentusiaster håller till kring Sundsvall (kanske även resterande delar av Sverige på sikt!?).

Kartan kan användas för att planera distansflyg eller trevliga utflyktsmål.

Blå skärm = Landningsplats
Röd pump = Bensinmack
Orange kniv & gaffel = Café/kiosk/restaurang
Lila hus = Paramotorentusiast (pilots bostad, stuga eller där man brukar flyga)
Grå fält = Luftrum där flygnings är begränsat (uppdaterat 200514).
(Aktivera och inaktivera vilka kartlager du vill se längst upp i hörnet på kartan.)

Beskrivning av kartan
Paramotorkartan visar lämpliga rast- och tankningsställen för paramotorflygning.

På kartan hittar dunålarmed bensinstationer och matställen med gångavstånd till närliggande fält/åkrar/parkeringar lämpliga för landning av paramotor. Du hittar också välvilliga entusiaster som kan tillhandahålla en dunk för självkostnadspris vid behov av tankning eller en trevlig kafferast med likasinnad på resan.

För synpunkter eller om du vill dela lämpliga landsningsplatser, tankningsställen eller var du som paramotorpilot håller till går det bra att mejla info@holmbygden.se. En variant är att markera en plats på kartan en mobilen och sedan dela denna via mejl med din beskrivning därtill.

Ange gärna lite info om platsen. Såsom om tankningsstället har servicebutik eller är en automatpump. Ange gärna också förutsättningar för fältet som är bra att veta, såsom underlag, lutning, ungefärlig längd och bredd, Print. elledningar i närheten, om det är en åker om kan vara bevuxen eller en stor parkering som ofta är parkerad dag eller kvällstid.

Luftrumskarta med restriktionsområden för flygning Quell: highfly.se (fullskärm)
Håll musen över ett område för att se inom vilka höjder området gäller.

Liten ordlista
CTR: Kontrollerat luftrum som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns.
TIA/TIZ: (Traffic Information Area/Zone) – Område med flyginformationstjänst som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns.
TMA: (Terminal Control Area) – Kontrollområde för inflygning kring flygplatser, som sträcker mellan vissa angivna höjdintervall. Under den lägre höjdangivelsen kan man med andra ord flyga med paramotor (dock utanfär ev. CTR).
R: Restriktionsområde, t.ex. militära skjutfält.
.
.

Linken