Sefydliad Holmbygden

Stiftelsen Holmbygden har till ändamål att främja förutsättningarna för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Holms nuvarande församling (flwyddyn 2016), Sundsvall.

Ändamålet uppfylls genom att Stiftelsen ska sköta genomförande av projekt, aktiviteter eller investeringar inom ramen för nedanstående verksamhetsområden i Holm. Stiftelsen ska verka för att bevara och skapa:
Service och kommunikation
Trygghet och krishantering
Arbetstillfällen
Skapa en attraktiv bygd

Destinatärskrets är de aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk – eller ideell förening som har sitt säte i Sundsvalls kommun och är verksam inom Holms församling samt privatpersoner som är skrivna i Holms församling, Sundsvall.

Sökanden som själv kan uppvisa engagemang för syftet, i form av (för syftet) betydande kapital, ideella arbetsinsatser eller annan medfinansiering bör särskilt gynnas. Hyd yn oed
ungdomars framåtanda och engagemang i bygdens utveckling bör uppmuntras. Ändamål som är strategiskt viktiga eller på annat sätt gör skillnad för bygdens utveckling bör prioriteras. Stiftelsen ska inte ge bidrag till religiösa eller partipolitiska organisationer.

Upplysningar och frågor kan ställas till styrelsen
Dan Johansson: 070 379 60 77, dan.vastbyn@telia.com
Ddyledus Eliasson: 070 640 32 84, sunnansjo_holm@telia.com
Ulla Grelsson: 070 376 51 69, ulla.grelsson@liberalerna.se
Kenneth Öberg: 070 307 71 17, kenneth_oberg@hotmail.com