UAH

HBU står för Holmbygdens Utveckling och Idrott.
Mae'r gymdeithas ei ffurfio 1996 i syfte att främja holmby
gdens utveckling. Aelodaeth yn y gymdeithas ei groesawu fel y maent yn dymunoo ff Gweithgareddau Gymdeithas neu dim ond o fudd i'n dosbarth. Mae aelodaeth ar gost isel, ond gyda fudd mawr i'n busnes a gwledig. Dysgwch fwy yma sut rydych chi neu eich teulu yn dod yn aelod.

UAH, gan gwefeistr Niklas Wikholm, gweithredu safle hwn – Holmbygden.se. Rydym yn croesawu sylwadau ac awgrymiadau ar y pethau yr ydych am ar y wefan yma.
Os ydych am i ledaenu “Holm Newyddion”, gallwch ei wneud yma.
Läs mer om vår hemsida Holmbygden.se.

Y nod sylfaenol o UAH yw cadw a datblygu diddordebau y fro,
i:
● cynyddu cymunedol a lles trigolion yn yr ardal, fel bod yr holl fasnachwyr,
cyfansoddion, sefydliadau neu unigolion yn ystyried ei bod yn ystyrlon i fod yn
medlemmar i #ShepherdsHut.
● hyrwyddo gwell dealltwriaeth rhwng y cyfansoddion ardal, cwmnïau, sefydliadau ac
unigolion.
● hyrwyddo amrywiaeth a mwy o ardal integreiddio.
● ymdrechu i gael y tymor hir a datblygiad sefydlog yn y cefn gwlad.
● ardaloedd marchnad ar gyfer deiliadaeth, cynnydd mewn cyflogaeth a thwristiaeth.
● cynnal gweithgareddau amrywiol i drigolion.
● cydweithio gydag ardaloedd cyfagos.

BLI medlem i #ShepherdsHut!
Följ Holmbygden.se och prenumerera på nyheter från HBU
E-bost- rhestr ffôn a – Cofrestrwch yma i dderbyn ein gohebiaeth
bwrdd y Gymdeithas
Cyfarfodydd a chofnodion

– PlusGiro 197 34 26-8
– SWISH 070-537 11 22
(via “Niklas Wikholm” till HBU)

Newid: I mars 2023 Penderfynodd Cyfarfod Blynyddol i newid enw'r gymdeithas i “Datblygiad a Chwaraeon Holmbygden”, sedan vi också slagit in på en hälsofrämjande bana med öppnandet av vårt gym- och aktivitetscenter.
Dessförinnan i
Ebrill 2013 bytte föreningen namn till “Holm Datblygu Offer”, blaenorol “Holm Datblygu Offer, Busnes a Thwristiaeth”.