Holms Hembygdsförening

Holms hembygdsförening bildades 1983 och har till ändamål att tillvarata minnen av alla slag. Genom att belysa Holm Sockens liv och verksamhet under gångna tider, vill intresse väckas och en nära kärlek till hembygden skapas.

Konjaksbespararen i Österström

Föreningen har bland mycket annat satt upp bygdespelen ”Kungen av Österström” och ”Postrånet”. Man har även producerat en film om Österströmsbanan och genomfört renoveringar av kulturhistoriska byggnader såsom Konjaksbespararen och nybyggnationen av Storstensjöbodarna i Loviken.
.

Kontakt
Ordförande Åke Nordensson 072-2118201,
Vice ordförande Kjell Pettersson 070-3262827
Sekreterare Lars-Erik Wikholm 073-0316777
Kassör Gertrud Festin 070-3044826

Medlemsavgift
100 kr per person och 50 kr för övriga i samma familj.
Bankgiro 360-4998, Swish 1233615887. Man kan också betala kontant till någon av våra byaombud. Kom ihåg att skriva alla namn vid betalning.

Hemsida
hembygd.se/holm