Holms Blomsterfond

Holms Blomsterfond förmedlar gåvor till ändamål inom Holms Församling. Till blomsterfonden kan man t.ex. skänka pengar vid begravningar, så förmedlar blomsterfonden ett minneskort.

Medel som skänkts förvaltas av Blomsterfondens styrelse enligt fondens stadgar för användning till:

  • Prydande av kyrkan, kyrkogård och församlingshem.
  • Mindre gåvor exempelvis blommor till gamla och sjuka.
  • Välkomnande gåvor till nyfödda – halssmycket ”Snödroppe” i glas av lokal design (till barn vars föräldrar är skrivna i Holms församling och tillhör Svenska kyrkan).
  • Gåvor till medlemmar som på grund av sjukdom, olycka eller andra ömmande omständigheter behöver uppmuntran.
  • Bidrag till övriga ändamål tas av en enig styrelse.

Kontaktuppgifter: Ing-Marie Nordberg Wikholm 070 – 232 09 71.

Bidrag och gåvor till Holms Blomsterfond förmedlas genom insättning på:
– Bankkonto i Handelsbanken: Clearing 6344 Konto 982 060 688
– Swish: 076-767 41 29
.

”Sommarräv” – en oljemålning med de karaktäristiska dropparna i förgrunden av konstnären Olle Eriksson från Gimåfors. Vid uppmärksammande på begravningar och vid födslar används som regel kort med motiv av Olle Eriksson. Ett sätt att ge en mera lokal och personlig uppvaktning. Olle har även designat halssmycket Snödroppen som ges till Holms nyfödda av Holms Blomsterfond.