Holm Service AB – Company accommodations and a lot more!

Company accommodations in Holm / Liden / Sundsvall / Ånge and a lot more!
Företagsboenden i Holm / Liden / Sundsvall / Ånge och mycket mer!
Holm Service AB

Update June 2023:
We have a lot accommodations near the wind farm site Stor-Skälsjön (Stor-Skalsjon) in Liden outside Sundsvall. Call or SMS/WhatsApp for more information!
/Niklas +4630332944 or info@holmservice.se


A service company active in several different industries in Holm/Liden/Sundsvall/Ånge:

– Arranges accommodation and manages properties for companies with small and large groups and private individuals in Holm and Sundsvall.
– Training in fire and emergency medical care (CPR, etc.).
– Health examinations
– Working at heights medical tests and certificate (exercise ECG, blood samples, etc.).
– Staffing work with nurses.
– Fuel and service facility.
– Rental of leisure equipment such as motor boats.
– Aerial photography.
– IT services.

Contact:
Niklas Wikholm +46730332944, info@holmservice.se

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Serviceföretag verksamt inom flera olika branscher i Holm/Liden/Sundsvall/Ånge:

– Drivmedels- och serviceanläggning i Holm.
– Arrangerar boenden och sköter fastigheter för företag med små och stora grupper och privatpersoner i Holm och Sundsvall.
– Utbildning inom brand och akutsjukvård (HLR m.m.).
– Hälsoundersökningar.
– Mast- och stolparbete. Medicinska kontroller och bedömning för tjänstbarhetsintyg för arbete på hög höjd och klättring med stor nivåskillnad enligt 71 § i Arbetsmiöjöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller med arbets-EKG blodprover m.m. i arbetslivet (se AFS 2019:3 och AFS 2000:6).
– Bemanningsarbeten med sjuksköterskor.
– Uthyrning av fritidsutrustning såsom motorbåtar.
– Flygfotografering.
– IT-tjänster
Kontakt: Niklas Wikholm 073-033 29 44, info@holmservice.se