Holm Service AB – Accommodations, gas station and a lot more!

Update June 2024:
– We have a lot company accommodations near Eolus’ and Siemens Gamesa’s wind farm site Stor-Skälsjön (Stor-Skalsjon) in Liden outside Sundsvall and also near Björnberget, Riberget, Kleberget and Fasikan sites near Ånge.
– We also do certifications for medicals for working at heights.
Call or SMS/WhatsApp for more information! +4630332944 or info@holmservice.se


Holm Service AB is a company active in several different industries in Holm / Liden / Sundsvall / Timrå / Ånge:

Welcome to fuel cars and trucks with gasoline, diesel and AdBlue at the new petrol station in Anundgård, Holm!

– Gas station and service facility.
– Arranges accommodation and manages properties for companies with small and large groups and private individuals in Holm, Liden, Sundsvall, Timrå and Ånge.
– Working at heights medical tests and certificates (”tjänstbarthetsintyg för klättring med stor nivåskillnad”) with exercise ECG, blood samples, etc.).
– Training in fire and emergency medical care (CPR, first aid etc.).
– Health examinations
– Staffing work with nurses.
– Rental of leisure equipment such as motor boats and snow mobiles.
– Aerial photography with drones and paramotor.
– IT services.

Contact:
Niklas Wikholm +46730332944, info@holmservice.se

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Holm Service AB är ett serviceföretag verksamt inom flera olika branscher i Holm / Liden / Sundsvall / Timrå / Ånge:

– Drivmedels- och serviceanläggning i Holm.
– Arrangerar boenden för företag med små och stora grupper och privatpersoner i Holm, Liden, Sundsvall och Ånge.
– Fastighetsskötsel.
– Utbildning inom brand och akutsjukvård (HLR m.m.).
– Hälsoundersökningar.
– Mast- och stolparbete. Medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för arbete på hög höjd och klättring med stor nivåskillnad enligt Arbetsmiöjöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller med EKG, blodprover m.m. (enligt AFS 2019:3 §§ 71-73 och AFS 2023:16).
– Bemanningsarbeten med sjuksköterskor.
– Uthyrning av fritidsutrustning såsom motorbåtar och snöskotrar.
– Flygfotografering med drönare och paramotor.
– IT-tjänster

Kontakt: Niklas Wikholm 073-033 29 44, info@holmservice.se


Rent a house in Holm – Hyr en villa i Holm.


Rent a room in Holm – Hyr ett rum i Holm.


Gas station with Petrol 95, Petrol 98, Diesel och AdBlue. The diesel is without any added Rapeseed Methyl Ester (RME) which last longer and gives more power.
Bensinstation med Bensin 95, Bensin 98, Diesel och AdBlue. Dieseln är så kallas blankdiesel B0, utan RME-tillsatser.


Fuel at the Holm Service gas station and support the development of local service.
Tanka på Holm Service och stötta utvecklingen av lokal service i bygden.