Båt, bad och vattensport


På ett flertal platser runt Holmsjön finns ett flertal fina sandstränder för trevliga sommarbad. De mest besökta är Västbyn och Sandnäset.

Vid Sandnäset finns det även möjlighet att hyra vattenskoter och ett flertal andra aktiviteter.
Läs mer här.

 
För den som gillar båtlivet är Holmsjön traktens största sjö, ca tre mil lång och 39 km² i area. Sjön lämpar sig väl för vida svängar på vattenskidor eller wakeboard. Många boende och sommarstugegäster väljer att sjösätta sina båtar här sommartid.
.

Holmbygdens fiskevatten Se fiskekarta och läs mer om Holms fiskevatten här.
.
.

.
Paddla kanot i Holm..
Paddla kanadensare
Känner du för en skön tur med kanot (kanadensare) på någon att vattendragen. Då finns det kanoter att hyra. Se priser och kontaktuppgifter.
.

.

Aktuell vattennivå i Holmsjön
Holmsjön tillsammans med grannsjön Leringen utgör ett stort vattenmagasin för kraftindustrin och regleras genom Leringsforsens kraftverk (skiss över vattenflödet i pdf här).
Sommartid ligger Holmsjöns vattennivå vid full höjd på ca 201,5 meter över havet och sänks vintertid ned till ca 197 m.ö.h.

.
Vattendom för Holmsjön
Det är så kallade vattendomar som fastställer hur sjöar får regleras. I dessa finner man vattenhushållningsbestämmelser för vilka vattennivåer som skall hållas och när på året man får tappa ur och hålla kvar vatten ur magasinen.

Bestämmelser för Holmsjöns vattennivåer (med reservation för fel och senare domar)
Maxhöjd: 201,90 m (högsta nivå som kraftbolaget må uppdämma)
Minimihöjd: 197,40 m (Leringen tappas därefter till 192,70 m)
Maj – juni: Tappning inriktas för att nå angivna vattenstånd för 1 juli och 1 aug.
1 juli: 200,50 m
1 aug: 201,50 m
Augusti; Får tappas ned till 201,50, om vattenståndet är högre.
Sept – dec (till isbeläggning): Får tappas och dämmas mellan 197,40-201,90 m.
Dec (från isbeläggning) – mars/april (till vårflödets början): Tappas ned till 197,40 m, får ej dämmas vintertid.

Läs vattendomarna för Holmsjön och Leringen (från -72, -73 och -95) som idag förvaras vid Östersunds tingsrätt och tillhör domkretsindelningen Sundsvalls kommun (så förvaras vattendomar idag).
.
.

Här som pdf finns även från Vattenfall en mera grundlig förteckning tillika sammanfattning av de gällande bestämmelser för vattenhushållning som finns i vattendomar för Gimån. Syftetmed dokumentet är att säkerställa att gällande vattenhushållningsbestämmelser
finns förtecknade så att produktionscentralerna kan upprätta korrekta driftinstruktioner och hålla dessa uppdaterade..

.
.

Djupkarta över Holmsjön i pappersformat
Detaljerad djupkarta över Holmsjön finns gjord med hjälp av ekolod och kan köpas av Holms Fiskevårdsområde.

.

Sjökarta med Holmsjöns grund (ned till ca 4 m djup)
Som i alla sjöar finns några grund som kan vara bra att känna till ute på vågorna eller på isen. Nedan kan du se en karta över Holmsjön och dess grund, samt ladda ner kartspår för att använda i din GPS, smartphone eller navigationsutrustning.
(Ser du inte kartan nedan kan du behöva högerklicka på en gul list uppe/nere i webbläsaren och välja ”Visa blockerat innehåll” eller ”Tillåt”.)


Se sjökartan i fullskärm eller öppna kartan i Google Maps.

Se sjökartan i mobilen med din position
Gör så här för att följa din egen GPS-position och se utritade grund i mobilen med hjälp av appen Google Maps eller via webbläsaren i din smartphone:
1. Slå på GPS:en i mobilen, om den inte redan är aktiverad.
2. Öppna webbläsaren och skriv in adressen holmbygden.se/grund.
(3. Föredrar du satellitvy, väljer du det via lagersymbolen.)

Om du har ett google-konto (alltså en gmail) och är inloggad på din mobil, kan du sedan hitta kartan i appen Google Maps. Tryck ”Sparat” och sedan ”Kartor” (ev. får du dra menyn åt vänster om inte hela ryms på skärmen). Tryck sedan på ”Holmsjöns grund”

Ladda ner spårfiler i olika format för GPS:er. Högeklicka, ”Spara mål som…”.
GPS eXchange – Holmsjons_grund_(120912).gpx (0,7MB)
MapSource – Holmsjons_grund_(120912).gdb (0,1 MB)
Google Earth – Holmsjons_grund_(120912).kml (0,2MB)
Google Earth – Holmsjons_grund_(via_internet).kml (0,1MB) Läser kartan online.

Mer om kartan och kartspåret
Holmsjöns grund är ett GPS-spår (s.k. ”track”) som utmärker sjöns olika grund och strandlinje. Spåret kan tillsammans med GPS eller smartphonetelefon användas sommartid för att undvika grund med båten och vintertid för att undvika stenar eller svaga isar. Undvik linjerna och turen blir säkrare! Kan även användas vid fiske om man vill hitta igen ett grund på sjön.

Holmsjön är reglerad och tappas rikligt på vatten vintertid. Kartspåret har gjorts med snöskoter längs med sjöns strandlinjer vintertid. Vid tidpunkten (mars 2008) var sjön sänkt ca 4 m jämfört med vattennivån sommartid. Därmed har man god marginal om man navigerar efter spåret för att undvika grund. Somliga av de utmärkta grunden kan givetvis ligga på fullt tillräckligt djupt ändå för att passera då sjön är fylld sommartid.

Spåret är skapat av Patrik Wikholm. Digital spårbearbetning och publicering av Niklas Wikholm. Med reservation för eventuella fel.

Tillbaka till Turism/Fritid