Bli medlem i Holmbygdens Utveckling och Idrott (HBU)

STÖD HOLMBYGDEN OCH HBU – BLI MEDLEM NU!

Vill du stödja vårt arbete för att utveckla vår bygd och bygdegård? Brukar du läa nyheter lokal info på Holmbygden.se eller Holm-gruppen på Facebook?
Bli gärna medlem i HBU och/eller stöd vårt arbete med ett bidrag!

Att bli medlem i HBU är ett tydligt sätt att visa att Du stödjer HBU’s arbete för Holm. En jättebillig investering i bygden. Pengarna används t.ex. till drift av bygdegåden, hemsidan, ordna evenemang såsom pulkafton eller materiel såsom informationsskyltar.

Det behövs även ett medlemsregister med betalande medlemmar att visa upp när vi söker bidrag. Medlemskapet måste då vara avgiftsbelagt av minst 50 kr för att ”räknas”. Ju fler medlemmar desto mer stöd kan vår bygd få alltså. Skriv gärna med hela familjen för bara 100 kr!

Betala 50kr/ungdom ≤ 19 år, 100kr/vuxen eller 250kr/familj till:
– PlusGiro 197 34 26-8 eller
– Swish 070-537 11 22
(via ”Niklas Wikholm”
 till HBU)

OBS! Skriv namnen på ALLA perosner som betalningen avser i meddelandet, så att vi vet avsändarna. Skriv gärna en mejladress med om det finns plats.

Frivilligt eller om man vill komplettera med uppgifter, fyll gärna i era kontaktuppgifter nedan och skicka, så att vi kan nå er med viktig information om vår bygd. Kontaktuppgifter HBU tidigare fått behöver du inte skicka. (Vi gör sällan utskick och bara viktigt information.)

2. FYLL I DINA UPPGIFTER I FÄLTEN NEDAN
(Vill du hellre mejla oss din kontaktuppgifter?)

* = (obligatoriskt)


.
Tack för att du stödjer Holmbygdens Utveckling!
.
.

Det går även att mejla nedanstående uppgifter till info@holmbygden.se.
Tips! Kopiera följande, klistra in i din mejl och fyll sedan i!
Namn:
Personnummer:
Adress:
Mobiltelefon:
Arbete / Mobil. 2:
Hemtelefon:
E-mail: