Akutinformation för Holm

Akutinformationen för just Holm hittas alltid lättast via holmbygden.se/akut eller via den vitgröna första hjälpen-symbolen    upp till höger på förstasidan

Vid nödfall ring SOS Alarm tel. 112. Vid sjukvårdsrådgivning ring tel. 1177.
Vårdcentralen i Liden: tel. 0692-439 20. Apoteket Liden: tel. 0771-405 405.

.

Leta efter denna skylt när du ska hämta hjärtstartare och utrustning.

Holms hjärtstartare – Tillgängliga att hämta dygnet runt

.

Räddningsresurser för Holmborna att tillgå

 • Drygt 50 st ”Förstärkta Medmänniskor” utspridda i Holm. Ett projekt där SOS Alarm larmar frivilliga Holmbor vid en olycka via SMS och kan vara på plats inom några minuter eller i bästa fall sekunder, beroende på avstånd. Läs mer längre ner.
 • En ambulans stationerad i Liden med ca 20 min (17 km) till Holms Kyrka efter larm (anspänningstid* 90 sek) när den är tillgänglig lokalt. Lidenambulansen har dock ofta uppdrag på andra orter och långkörningar till t.ex. Umeå. I sådant fall larmas ambulans vanligtvis från Sundsvall eller Stöde, och ibland Ånge.
 • En deltidsbrandkår i Liden med ca 23 min (17 km) till Holms Kyrka efter larm (anspänningstid* 5 min). De larmas även på s.k. ”IVPA-larm”, i väntan på ambulans – en förstärkning i väntan på att ambulans skall anlända. T.ex. vid hjärtstopp.
 • Ambulansstation i Sundsvall, med ca 50 km (30 min) till Holms Kyrka (90 sek at.*).
 • Heltidbrandkårer i Sundsvall och Timrå med cirka 35 min (50 km) till Holms kyrka från larm (90 sek at.*).

* Anspänningstid är tiden från utlarmning av SOS Alarm till utryckning från station.
.

Projektet ”Förstärkt Medmänniska” i Holm är i drift sedan januari 2014
Vid en olycka kan hädanefter Holmbor som under hösten fått en grundläggande utbildning rycka ut och hjälpa en medmänniska i nöd. För närvarande larmas alla som är med i projektet via SMS från SOS Alarm när en olycka inträffar inom cirka 15 km radie från Holms kyrka. Projektet kan eventuellt senare vidareutvecklas så att bara de som just då befinner sig inom en viss radie från olyckan meddelas vid en händelse m.h.a. mobilpositionering.
Räddningstjänsten Medelpad: Skydd mot olyckor i glesbygd

Händelsetyper aktuella för utlarmning och hur du kan agera på olycksplatsen
– Misstänkt hjärtstopp (Lär dig första hjälpen och hjärtlungräddning)
Brand (Så här gör du vid en husbrand.)
Drunkning (Lär dig om vattenlivräddning, se om någon håller på drunkna, islivräddning och issäkerhet.)
– Trafikolycka (Läs hur du gör först på en trafikolycka, lyssna eller se film.)

 

VILL DU VARA MED SOM FÖRSTÄRKT MEDMÄNNISKA? ANMÄL INTRESSE!
Din intresseanmälan här vidarebefordras från oss till Räddningstjänsten. Utöver det när du sedan är med i projektet lägger vi till dig i en lokal SMS-chattgrupp som samarbetskanal för viktig info vid larm, samt en lokal facebookgrupp för informationsspridning lokalt. Förhoppningsvis kan vi på sikt få Förstärkta Medmänniskor spridda runt om i hela Holm.
* = (obligatoriskt)
(En bekräftelse skickas till din e-mail.)


Projektet Förstärkt Medmänniska i media:

 • 2/7 2020 Räddningsledaren: Läs om branden i Hällingen, hur en villa räddades av bybor och hur ett larm kan se ut för en Förstärkt Medmänniska.


Läs artikeln som pdf här.

 • 15/2 2019 SVT Rapport & Västernorrland: Planer på att utöka samarbetet med frivilliga i glesbygd:
  SVT intervjuade Olle Frisk och Niklas Wikholm i Holm som ställer upp frivilligt och hjälper andra bybor vid olyckor. Nu finns planer på att samarbetet skall utökas utanför Medelpad. Läs mer här.

  Reportage från Holm i SVT Rapport och Västernorrland den 15 februari 2019..

Rikssändning från lilla Holm, se Rapports version här.

Tidigare artiklar om ämnet på vår hemsida och i annan media
2015 13/7 Holmbygden.se: ”Förstärkt Medmänniska” – framgångsrikt i glesbygden
2014 13/4 Sveriges Radio: Vetenskapsradion i Holm om ”Förstärkta medmänniskor”
2012 17/12 Sundsvalls Tidning: Sämre skydd i glesbygden
2012 17/12 Sundsvalls Tidning: Ett sms till en granne kan rädda liv
2012 16/12 Holmbygden.se: Holms nya ”lokala livräddare”
2012 9/12 Holmbygden.se:
Vill DU bli en livräddare i Holm?
2012 22/5 Holmbygden.se:
Holms hjärtstartare – nu i tjänst!
2012 10/5 Holmbygden.se:
Demonstration av Holms nya hjärtstartare 15/5!

.

AKUTINFORMATION FÖR HOLMBYGDEN

En hjärtstartare finns lokalt och kan nås vid ett hjärtstopp – redan innan en ambulans kommit på plats. Läs nedan hur du gör vid ett hjärtstopp, i Holm.

VID HJÄRTSTOPP – I HOLM:


1.


Kontrollera medvetande
Ta ett tag i axlarna, skaka försiktigt och försök väcka personen. Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen.
2. Kontrollera andning*
Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med din andra hands pek -och långfinger. Lägg ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig.
3. Ring 112.Larma 112
Om personen har onormal andning, inte andas alls eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp.
Ring 112 (be helst någon annan) och
starta genast hjärt-lungräddning.
.
Om ni är flera i närheten av hjärtstartaren:
Be någon skyndsamt hämta hjärtstartaren
i Olle Frisks farstu (Anundgård 134).
4. Gör hjärt- lungräddning – HLR, ”30:2”

Bröstkompressioner – 30 ggr:
Placera din ena handlov mitt på bröstkorgen, placera din andra hand ovanpå. Tryck ned minst 5cm och släpp upp helt mellan kompressionerna. Håll en snabb takt av ca. 2 tryck/sekund (100-120 tryck/min). Tryck 30 gånger.


Inblåsningar – 2 st:
Öppna luftvägen: håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig.
Gör 2 inblåsningar.
Fortsätt med 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills ambulans kommer
.

OBS! Kan eller vill man inte göra inblåsningar är det bättre att bara göra bröstkompressioner än inget alls.
Beroende på hur många man är på plats kan man fördela uppgifterna.
T.ex. att

 • en eller två påbörjar HLR (en kan komprimera och en gör inblåsningar sedan byts man av när man blir trött, ungefär varannan minut).
 • en ringer SOS tel. 112,
 • en ringer Olle 0730-484 511 eller hämta hjärtstartaren.

Är man själv är det viktigast att tillkalla hjälp och göra HLR. Utan kontinuerlig HLR dör personen. Fortsätt så länge du orkar.

5. Använd hjärtstartaren
Tryck på ON-knappen och följ apparatens talade instruktioner.
Apparaten avgör själv om den skall stöta eller om du istället skall fortsätta göra HLR.
Källa (plus lokala tillägg): HLR-rådet (hlr.nu).
* Idag har man frångått pulskontroll eftersom pulsen ofta är väldigt svår att känna. Dessutom förlorar man dyrbar tid. Man har även kommit fram till att det är nästintill ofarligt för hjärtat om man råkar göra hjärtmassage på ett redan fungerande hjärta.

Man behöver inte vara rädd för att göra fel varken med hjärtstartaren eller med hjärt-lungräddning (HLR). Visst går det att göra handgreppen olika bra, men det enda fel man möjligtvis kan göra är att inte göra något alls. Hjärtstartar-apparaten säger till och med vad man skall göra. Tidig HLR och hjärtstart flerdubblar chansen till överlevnad, inte minst i Holm med långa avstånd och körtider för ambulansen.

IHÅLLANDE BRÖSTSMÄRTA? – FÖREBYGG ETT EVENTUELLT HJÄRTSTOPP 
Får man ont i bröstet kan det bero på en mängd olika saker, ofta är det ofarligt. MEN, Ring alltid 112 om du har:
– en tryckande eller krampartad smärta i bröstet som inte går över.
– en diffus och obehaglig känsla i bröstet som varar längre än en kvart och som inte har en naturlig förklaring.
– ont i bröstet och samtidigt känner dig andfådd och kallsvettig.
– ont i bröstet och samtidigt oregelbundna hjärtslag.

Är man ensam bör man även tillkalla någon i närheten, så att man inte är ensam innan ambulansen kommer. Viktigt om man får ett hjärtstopp. Läs mer – sjv.upplysningen 1177.se.

 • I väntan på ambulans kan man ta en Treo eller Magnecyl.
  Acetylsalicylsyran, ”ASA”, i läkemedlet (receptfritt) förhindrar att blodplättarna (trombocyterna) klumpar ihop sig och bildar blodproppar. Acetylsalicylsyra kan i väntan på ambulans rädda livet på en hjärtinfarktpatient. Meddela alltid ambulanspersonalen vilka läkemedel du tagit. Undvik om du är överkänslig/allergisk mot ASA.
  Källa: Karl Johan Tötterman, specialistläkare i hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Har du nitro-medicin (spray/tablett) kan du ta den medan du väntar, och vila. Nitroglycerin (receptbelagt) vidgar kärlen så att blodet lättare kommer fram. Nitro används även av ambulanspersonalen genom att spraya den under tungan.
  Källa: Apoteket.se.
 • Kör inte själv till sjukhuset. Det kan i sin tur orsaka en trafikolycka om du svimmar av medan du kör. Be någon annan köra eller ring ambulans.

Vad är kärlkramp och hjärtinfarkt?

Kärlkramp och hjärtinfarkt beror på förträngningar i hjärtats pulsådror. Vid kärlkramp blivit alltför trångt i ett eller flera av hjärtats kranskärl.
Vid infarkt är det helt stopp i ett av kärlen. Blodet får svårt att ta sig fram och syrebristen ger smärta och hjärtat får svårt att arbeta.
Läs mer om skillnad på hjärtstopp och hjärtinfarkt.

← Klicka på bilden för att förstora.

Här är den vanligaste utbredningen av smärta vid hjärtinfarkt. Smärtan vid hjärtinfarkt kan dock te sig väldigt olika och diffust från fall till fall.

Smärtan skapas av syrebristen i hjärtmuskeln där blodet inte längre kommer fram p.g.a. förträngningen. Man ”luras” sedan att tro att smärtan kommer från andra delar t.ex. arm och hals, eftersom smärtsensorer därifrån delar samma knutpunkter i nervsystemet som hjärtat.

 


Här kan du söka fram var Holms (och andra) hjärtstartare finns genom att skriva ”anundgård” i sökfältet på Hjärtstartarregistrets hemsida.


Ett projekt som finns i Stockholm för utlarmning av personer i närheten vid ett hjärtstopp. En föregångare till det projekt som nu finns i Medelpad och som vidareutvecklats för att även gälla andra typer av olyckor. Läs mer här.

 

Så här ser Holms hjärtstartare ut i Anundgård och Gimåfors – skänkt av både bybor och ”utomsocknes”, på initiatív av Olle Frisk. Hjärtstartaren är enkel att använda och bara att slå på, sedan talar en inspelad röst om precis vad man skall göra.
Läs mer i reportaget från demonstrationen av den på Församlingshemmet i maj 2012. 

Lär dig hur hjärtstartaren fungerar (som förvaras i Olle Frisks farstu)
Hjärtstartaren i Holm talar svenska instruktioner och berättar precis hur man skall göra.


Se och lär hur du använder den modell av hjärtstartare som finns i Holm (det kan även förekomma andra typer av elektroder, som man fäster på bröstet).

SYMTOM PÅ STROKE (SLAGANFALL) – LÄR DIG AKUT-TESTET

Stroke, även kallat slaganfall, kallas det när man fått endera en blödning eller en propp (infarkt) i hjärnan. Symtomen är desamma oavsett orsak och kommer av att hjärnan inte fungerar normalt då syrebrist uppstår av att blodet inte cirkulerar som det ska. Tillståndet är livshotande och det är viktigt att känna till dessa symtom. Inte minst om man bor i Holm, långt ifrån sjukhuset. Varje sekund är viktig för att förbättra chanserna till att rädda det område i hjärnan som drabbats och ambulans skall larmas direkt om man misstänker en stroke. Lär dig AKUT-testet och symtomen nedan.

Ansiktet hänger, oftast på ena sidan. Förlamning i ansiktet?
Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften i tio sekunder.
Uttal. Språket är sluddrigt och/eller orden kommer fel.
Tiden är dyrbar. Tveka aldrig, ring 112 direkt!


Läs mer om stroke här på 1177.