Vill DU bli en livräddare i Holm?

OBS!
Meddela deltagande (min. 8 pers.) till Thomas Åslin, ring/smsa: 070-191 04 99

Ta chansen på söndag kl. 13-17 att gå utbildning om du vill intresserad av att bli en ”Trygghetsperson” eller ”Livräddare”. Du kan sen under våren 2013 välja att registrera dig med ditt mobilnummer. Detta är helt frivilligt och man har ingen skyldighet att hjälpa till vid en olycka, MEN man har en möjlighet!

.
Utbildningen arrangeras av Medelpads Räddningstjänstförbund och är gratis. Holm kommer tillsammans med några andra försöksorter smslivraddare Holms hjärtstartare    nu i tjänst!att ligga på framkant nationellt av en utbyggnad och vidareutveckling av ett system som tidigare bara funnits på försök i Stockholm.
Läs mer om SMSlivräddare.

Utbildningen omfattar:

  • Brand
  • Omhändertagande vid trafikolycka
  • Drunkningstillbud
  • Hjärt- & lungräddning med hjärtstartare

När det händer en olycka i Holm eller förmodat hjärtstopp enligt ovan kan SOS Alarm skicka ut ett sms i det område som den drabbade befinner sig i. Är det någon som registrerat sig och finns i närheten får denne ett sms och har möjlighet att hjälpa till.

Ofta är de enklaste åtgärderna viktigast, bara de sker snabbt. Detta gör systemet så viktigt för just Holm p.g.a. att man vid en olycka vanligtvis befinner sig ca. 20-60 min från närmsta ambulans och räddningstjänst.

Vill du bli en frivillig trygghetsperson?? Välkommen till Holmvallen söndagen 16/12 klockan 13.00-17.00 ca, (minimiantal 8 st).
.

VISSTE DU ATT HOLM HAR EN EGEN HJÄRTSTARTARE!? Läs tidigare artiklar:
Service/Akutinformation för Holm –
hittas lätt via ”” längst upp på startsidan.
10/5 Demonstration av Holms nya hjärtstartare 15/5!
22/5 Holms hjärtstartare –  nu i tjänst!

Kontakt vid frågor:
Medelpads Räddningstjänstförbund
Thomas Åslin, Brandinspektör/Inre Befäl
070-191 04 99
thomas.aslin@sundsvall.se
www.raddning.info

[expand title=”Läs mer om projektet, KLICKA HÄR.” swaptitle=”Stäng.” startwrap=”” endwrap=””]

Människor i landsbygden nås inte av samma nivå för skydd mot olyckor som människor i tätort. Kommunens medborgare ska ha ”likvärdigt skydd” mot olyckor och detta projekt har för avsikt att bättre nå denna målsättning.

1.1       Bakgrund
Landsbygden har ett sämre skydd mot olyckor än tätorter då hel- och beredskapsstyrkor baseras i områden med högre befolkningstäthet. Utan mer förebyggande åtgärder samt möjliggörande av civilsamhällets förmåga till första insats så uppnås inte delar av Lagen om skydd mot olyckor.

Mål
Bättre skydd mot olyckor i landsbygd genom stöd till den enskilde.

1.2       Projektmål

  1. Utveckla ett koncept för skydd mot olyckor i landsbygd. Konceptet ska vila på vetskap om de flest generade olyckorna i landsbygd och åtgärder (rådgivning, information, tillsyn etc) för att minska och hantera dessa. Presentera koncept idén för Ledningsgrupp MRF senast oktober 2012.
  2. Söka kanaler därigenom utbildning och information kan drivas systematiskt, och genom dessa hitta individer som vill vara lokala ”trygghetspersoner” (överväg namnet för dessa personer). Antalet beroende på intresse och storlek på samhälle
  3. Under oktober-december 2012, genomföra piloter på konceptet i minst 3-5 samhällen i tätorter i landsbygd.
  4. Januari-februari 2013, utvärdera projektet och dess möjlighet att utveckla arbetet till en varaktig process för MRF samt hur FIP från kommunanställd personal kan komplettera skyddet mot olyckor. Utvärderingen ska även innefatta möjlighet till sms-larm eller liknande som kan skickas till ”trygghetspersoner” samt möjligheter att införa på flera orter efter överenskommna kravkriterier (exempelvis 30 min till insats från kommunal räddningstjänst). Arbetet sammanställs i rapport och      presenteras för ledningsgruppen MRF senast februari 2013.

[/expand]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *