HBU

HBU står för Holmbygdens Utveckling och Idrott.
Föreningen bildades 1996 i syfte att främja holmby
gdens utveckling. Medlemskap i föreningen välkomnas den som vill delta i föreningens verksamhet eller bara gynna vår bygd. Medlemskapet är till en låg kostnad, men med stor nytta för vår verksamhet och bygd. Läs mer här hur du eller din familj blir medlem.

HBU, genom webmaster Niklas Wikholm, driver denna sida – Holmbygden.se. Välkommen med synpunkter och förslag på sådant du vill ha med på hemsidan här.
Vill du sprida en ”Holmnyhet”, kan du göra det här.
Läs mer om vår hemsida Holmbygden.se.

Det grundläggande målet för HBU är att bevara och utveckla bygdens intressen,
i syfte att:
● öka gemenskap och trivsel bland boende i bygden, så att alla näringsidkare,
föreningar, organisationer eller privatpersoner anser det meningsfullt att vara
medlemmar i HBU.
● främja för ökad förståelse mellan bygdens föreningar, företag, organisationer och
privatpersoner.
● främja mångfald och ökad integration i området.
● sträva efter en långsiktig och stabil utveckling i bygden.
● marknadsföra bygden för inflyttning, ökat företagande och turism.
● genomföra olika aktiviteter för boende.
● samverka med närliggande områden.

Bli medlem i HBU!
Följ Holmbygden.se och prenumerera på nyheter från HBU
Mejl- och telefonlista – anmäl dig här för att få våra utskick
Föreningens styrelse
Möten och protokoll

– PlusGiro 197 34 26-8
– Swish 070-537 11 22
(via ”Niklas Wikholm” till HBU)

Namnbyte: I mars 2023 beslutade årsmötet att byta föreningens namn till ”Holmbygdens Utveckling och Idrott”, sedan vi också slagit in på en hälsofrämjande bana med öppnandet av vårt gym- och aktivitetscenter.
Dessförinnan i
april 2013 bytte föreningen namn till ”Holmbygdens Utveckling”, från tidigare ”Holmbygdens Utveckling, Företagande och Turism”.