Styrelse

I föreningen HBU’s styrelse sitter för närvarande:

Ordförande Niklas Wikholm
Vice ordförande Patrik Lindmark
Ledamot Ulf Andersson
Kassör Glenn Widén
Ledamot Kent Norling
Suppleant Marianne Fors
Suppleant Jan Strömberg
Suppleant Stefan Edin

Valberedning:

Åsa Hallberg (sammankallande), Max Wikholm

Revisorer:
Görgen Olsson
Anna-Greta Nyström Wiklund

Revisorsuppleanter:
Hans Wikholm
Maria Norberg

Nytt årsmöte med omval av styrelsemedlemmar äger rum i mars 2017.

Kontakta gärna oss här.