Migrationsverket: Inget asylboende i Holm


Aros Energideklarationer gör iordning för Migrationsverkets besök i Holm hösten 2013.

För snart ett år sedan var det full verksamhet i Holm. Tjugiotalet utländska arbetare jobbade in det sista med att finputsa anläggningarna vid Migrationsverkets besiktning.

Det blir inget asylboende för skandalomsusade Aros Energideklarationer i Holm, Tobo (Uppsala) och flertalet andra orter. Migrationsverket underkände i dagarna deras anbud om asylboenden i ett nya tilldelningsbeslut för tillfälliga asylboenden. Oklarheter i ekonomin och ägarförhållandena bakom företaget har varit några av orsakerna. 

Turerna har varit många kring det skandalomsusade Aros Energideklarationer med kopplingar till dömda Johan Stendahl som från början köpte ”Lärarbostäderna” och ”Pensionärshemmet” för ca tio år sedan. I år listades han i Veckans Affärer som en av Sveriges största skattesmitare med en skatteskuld på hela 281 miljoner kronor.

De så kallade ”Skandalhusen” i Anundgård har det senaste decenniet genomgått flertalet ägarbyten med ständigt nya företagsnamn på papperet. Det senaste i raden av ägare var Aros Energideklarationer som till en början såg rent ut. Företaget lyckades för snart ett år sedan få ett godkännande av Migrationsverket i deras tilldelningbeslut för att öppna ett asylboende i Holm.

Det skulle snart efter godkännandet visa sig att Aros Energideklarationer var ett företag som strax innan ansökan till Migrationsverket hade bytt ägare. Den ena delägaren till företaget visade sig vara Johan Stendahls advokat Michael Sterner. Den andre delägaren var Marcus Hambergs Fagerhyltan. Fagerhyltan var det företag som köpte bostäderna i Holm närmst efter Johan Stendahl år 2011. Marcus Hamberg förnekade till en början all inblandning i Aros Energideklarationer, men avslöjades sedan av Uppdrag Granskning.

Därefter följde den ena skandalen efter den andra med avstängd el för en barnfamilj i deras bostäder, kvarlämnade utländska arbetare i Holm, obetalda räkningar, mögelskador, vräkning av hyresgäster, utebliven snöskottning och gräsklippning, tvister med Arbetsmiljöverket, Byggnads, Miljökontoret, Migrationsverket, Räddningstjänsten, m.m.

SVT berättar om Aros Energideklarationers oegentligheter.
SVT har skildrat Aros Energideklarationers misskötsel i Holm.

Nytt beslut av Migrationsverket
Efter allt som framkommit om Aros Energideklarationer och dess ägarstruktur har nu Migrationsverket tagit ett nytt tilldelningsbeslut för upphandlingen av tillfälliga asylboenden. Beslutet fastställer att Aros Energideklarationer inte längre är kvalificerade att driva asylboenden med följande motivering:
Aros Energideklarationer AB, Anbudslämnaren uppfyller inte kravet enligt punkten 3.2 Ekonomisk ställning i förfrågningsunderlaget – röd i Creditsafe och riskklass 1 i UC. För närvarande finns 22 ansökningar om betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten. Vidare har framkommit att oriktiga uppgifter har lämnats i bolagets anbud, bl.a. angående brandskyddet. Därtill förekommer oklarheter angående ägarförhållandena i bolaget.

Länkar:
Läs tidigare artiklar om ämnet på Holmbygden.se och i annan media
Migrationsverkets upphandlingsprotokoll 2014
Migrationsverkets tilldelningsbeslut 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *