Holm Fiber årsmöte: Senaste nytt!


Bo Lindroos redogör för fjolårets räkenskaper på föreningens årsmöte.
.
På årsmötet på Träpatronen Österström i eftermiddags lyssnade ett trettiotal medlemmar.
Mötet hölls av ordförande Erik Forsberg, som också omvaldes med fortsatt förtroende. Styrelsen har sedan starten hösten 2013 lagt ned jättejobb för att få fiberbredbandet i Holm att bli verklighet. Fortfarande krävs dock ett stort engagemang från alla innan nätet ligger klart!

Styrelsen meddelade idag följande nyheter:

  • Beslut om bidrag från Länsstyrelsen är framflyttat till preliminärt september 2015. Detta p.g.a. förseningar av vilka regelverk som skall gälla från EU.
  • Utbyggnad av nätet ser i dagsläget ut att kunna genomföras under 2016. Utbyggnaden och inkoppling kan komma att ske etappvis.
  • Det projekterade området idag innefattar i stora drag runt Holmsjön (ned till f.d. macken i Holmsjöändan) och Kväcklingen. Medlemmar i Loviken, Djupröra och Sandnäset har övergått till Östra Bräcke Fiberförening (ej inkopplade än).
  • Medlemsantalet idag är cirka 180 st (hjälp till att värva fler!).
  • P.g.a. förseningen av beslut kan man fortfarande gå med i Holm Fiber för att få ett subventionerad inkoppling till bra pris. Anmäl här!
  • I dagsläget beräknas inkopplingen att kosta max 15 000 kr per fastighet (förhoppningsvis billigare), för medlemmar! En senare inkoppling kan bli mycket dyrare utan bidrag till självkostnadspris.
  • Med Telia och Servanet sker nu förhandling om vilken operatör som skall komma användas i nätet.
  • Ett kostnadsförslag vid ett gemensamt s.k. gruppavtal med Telia idag (Obs. ej klart!) innehåller TV (”Lagom-paket”), Internet 100 Mbit/s och telefoni för 399 kr/mån. Väldigt förmånligt! Styckpris normalt sett för tjänsterna idag är annars 198 kr, 379 kr och 80 kr = 657 kr.
  • Sommarstugegäster! Ett ”halvårsavtal” (förlängningsbart) kommer att finnas för dem som endast vill köpa tjänsterna under vissa delar av året.

Läs mer eller anmäl dig till Holm Fiber här på deras hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *