Extramöte för Holm Fiber

Bo Lindroos, Keith Sahlin, Roland Hultman, Lars-Erik Persson, Ulf Wikholm och Stefan Edin på ett extrainsatt styrelsemöte i Gimåfors.

Häromdagen sammanträdde Holm Fibers styrelse i ett extrainsatt möte. Till medlemmarnas glädje kan det sägas att Länsstyrelsen efter alla byråkratiska förseningar nu äntligen arbetar med Holms Fibers ansökan. Sedan nya regler nu tillkommit i år önskar Länsstyrelsen kompletteringar av uppgifter vilket var anledningen till mötet.

Denna gång samlades bygdens bredbandseldsjälar över en kopp kaffe med vetelängd i Projekthuset vid Gimåfors Bygdegård. Nästa gång är styrelsemötet förlagt till den andra änden av Holmsjön, på ”Hultmansrakan”. Arbetet med fiberbredbandet till Holm knyter ihop byarna både bildligt och bokstavligt runt Holmsjön.

Det är ett omfattande ideellt arbete som läggs ner med att läsa paragrafer i ansökningsregler, hitta projektledare, kalkylera budget och driva in medlemsavgifter m.m. Sammantaget är det idag drygt 180 medlemmar i föreningen, både bofasta och stugägare.

Läget idag är att Bynet står för projektering av fiberdragningen, medan anbud finns att tillgå för val operatör och driftansvarig för nätet. Det återstår också att välja byggherre. Allt klubbas dock först efter att Länsstyrelsen och Jordbruksverket slutligen godkänt ansökan och beviljat ekonomiskt stöd. Förhoppningen är att den godkänns snart efter att Holm Fiber kompletterat med efterfrågade uppgifter, så att det praktiska arbetet kan sätta igång till våren/sommaren.

OBS!
– Ni som inte betalt årsavgiften för 2016 (och somliga även för 2015), gör så ögonaböj!
Betala årsavgiften 100:- till BG 500-0229, skriv fastighetsbeteckning och namn.
– Har du som medlem ändrat e-post, telefonnummer eller adress? Uppdatera det här.
– För er som ännu inte anmält fastigheten till Holm Fiber är det hög tid att göra det nu, för att få en billigare anslutningsavgift innan startskottet går. Läs mer och anmäl här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *