Beslut: Beviljat stöd för fiber till Holm!

Fiber grävdes genom Anundgård 2005. Nu skall hela Holm får det.Jan Winroth vid spakarna 2005 när det grävdes fiber genom Anundgård. Nu skall hela Holm kopplas upp.

Efter ett enträget arbete under de senaste åren kunde häromdagen styrelsen för Holm Fiber Ekonomiska Förening äntligen meddela Länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut: Beviljat att bygga fibernät i Holm!

Holm Fiber kommer att bygga fibernätet tillsammans med Servanet. I dagsläget är inga detaljer klara. Ett uppstartsmöte tillsammans med Servanet i början av 2017 kommer att klargöra det arbete som ska göras och den information som ska spridas.

Uppstartsmöte i jan/feb där medlemmar bestämmer om det blir av
Rätt snart efter uppstartsmötet kommer de att kalla till ett medlemsmöte för att presentera upplägget, vad anslutningsavgiften blir och som det ser ut en omröstning för att vi verkligen ska bygga fibernätet. Det är medlemmarna och inte styrelsen som tar det slutliga beslutet. Mötet kommer att genomföras någon gång i januari/februari 2017.

Mycket billigare om man är med nu!
Styrelsen poängterar vikten av att varmt prata för att så många som möjligt ansluter sig. Det kommer högst troligt att kunna gå att ansluta sig senare men inte till det pris som kommer att bli med det bidrag som nu ges oss. Det går inte med dagens regler att få bidrag senare för att ansluta sig.

Styrelsen, med Stefan Edin i spetsen, tackar alla medlemmar som troget väntat och inte gett upp. Nu kan arbetet sätta igång efter lång vänta. Nu ska Holmbygden in i framtiden!

Läs mer om Holm Fiber och anslut dig nu!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *