Rekordhöjning av vattenståndet i Holmsjön – En meter på en vecka!

På bara en vecka höjdes Holmsjön med hela 1 meter i april. I det breda blå fältet ses max- och miniminivåer under de två senaste decennierna, vilket årets nivå (blå strecket) ligger ovan.

I april skedde en rekordhöjning av vattenståndet i Holmsjön på en hel meter under bara en vecka mellan den 13 och 20 april. Drygt 1 cm steg sjön varannan timme. Den stora vårfloden i år har skapat sällan skådade tillflöden. Låga elpriser därtill och det faktum att Västernorrland numera producerar drygt tre gånger mer än vad länet själv använder, gör det heller inte ekonomiskt för vattenkraftverken att tömma magasinen mer än nödvändigt när det blåser.

SMHI varnar fortsatt för höga flöden i nedre Norrland.

SMHI varnar fortsatt för höga flöden i nedre Norrland.
I synnerhet längs med Gimån varnas det för stora vattenflöden.

Källa: SMHI’s vädervarningar.

.

.

..

Specifikt för Gimån, som står för den främsta tillrinningen i Holmsjön, varnar SMHI för höga flöden med risk för översvämmade vattendrag.

Aktuell vattennivå i Holmsjön
Under ”Båt, bad och vattensport” på Holmbygden.se kan man liksom nedan, alltid se aktuellt vattenstånd i Holmsjön.
Holmsjön, tillsammans med grannsjön Leringen, utgör med sina 357 miljoner kubikmeter vatten Medelpads största och ett av Sveriges större vattenmagasin för kraftindustrin . Genom Leringsforsens kraftverk regleras vattenståndet med en nivå på ca 4 meter. Sommartid ligger Holmsjöns vattennivå vid full höjd på ca 201,5 meter över havet och sänks vintertid ned till ca 197 m.ö.h.

 

.
Vattendom för Holmsjön
Det är så kallade vattendomar som fastställer hur sjöar får regleras. I dessa finner man vattenhushållningsbestämmelser för vilka vattennivåer som skall hållas och när på året man får tappa ur och hålla kvar vatten ur magasinen.

Bestämmelser för Holmsjöns vattennivåer (med reservation för fel och senare domar)
Maxhöjd: 201,90 m (högsta nivå som kraftbolaget må uppdämma)
Minimihöjd: 197,40 m (Leringen tappas därefter till 192,70 m)
Maj – juni: Tappning inriktas för att nå angivna vattenstånd för 1 juli och 1 aug.
1 juli: 200,50 m
1 aug: 201,50 m
Augusti; Får tappas ned till 201,50, om vattenståndet är högre.
Sept – dec (till isbeläggning): Får tappas och dämmas mellan 197,40-201,90 m.
Dec (från isbeläggning) – mars/april (till vårflödets början): Tappas ned till 197,40 m, får ej dämmas vintertid.

Läs vattendomarna för Holmsjön och Leringen (från -72, -73 och -95) som idag förvaras vid Östersunds tingsrätt och tillhör domkretsindelningen Sundsvalls kommun (så förvaras vattendomar idag).
.

Den 18:e december 2023 kan man se att sjöns vattennivå höjdes med en halv decimeter från dagen innan, trots att kraftbolaget ej får dämma vattenmagasinet vintertid enligt vattendomen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *