Vad sades på skolmötet i Holm den 28/2

Med temat om Skolan och byggdens framtid var det möte på Anundsgårds skola den 28/2. Även andra frågor, än direkt kopplat till skolan, rörande Holmbygden i stort diskuteras. Cirka 20 pers närvarade vid mötet som anordnades på initiativ av Skolrådet.
.
.
OBS! En mejl- och telefonlista för fortsatt information om kommande möten och annat direkt rörande Holmbygden upprättades. Vill du också få information, klicka här!

Följande diskuterades och sades – i kortfattad punktform, med reservation för anteckade felaktigheter. Rättelser är varmt välkomna.

Till en början sammanfattades läget kring skolan idag:

 • I nuläget går 15 elever på skolan. Undervisningen idag sker i olika samarbetsformer mellan klasserna. Efter sommaren blir, i nuläget, elevantalet oförändrat då två elever börjar ettan och två elever börjar i Liden på högstadiet.
  .
 • Skolan är idag i gott skick, med bland annat nyrenoverade fönster för bättre isolering. Det förekommer t.ex. inget klotter vilket medför stora kostnader på många andra skolor. Det planeras i dagsläget en installation av ny värmepump, pelletspanna eller eventuellt bergvärme. Det saknas hiss för handikappanpassning, enligt kommunes riktlinjer för skolor. Dock finns inget sådant behov idag bland elever och personal på skolan.
  Som jämförelse finns idag stora renoveringsbehov på bland fuktskador, köksrenoveringar och ombyggnationer för flera hundra miljoner på kommunens andra 37 grundskolor. Läs mer i ST:s artikel här eller se hela listan.
  .
 • På förskolan går idag 10 barn. Det har emellanåt diskuterats om man skulle flytta in förskolan till skolan, men inget är bestämt eller på gång för närvarande.
  .
 • Potiskt sett är det sagt att nästa beslut om skolornas vara eller icke vara i kommunen skall tas om tre år. Nya beslut dessförinnan kan dock inte uteslutas. Det finns alltid överhängande nedläggningshot för landsbygdsskolor i den politiska debatten. Andra skolor i kommunen diskuteras redan i kommande nedläggnings- och omstrukturerings-planer. Ännu har inget presenenterats angående Anundgård skola. Klart är således att det är mycket brådskande att få försöka få upp elevantalet på Anundgårds skola för att undvika eventuell framtida nedläggning.
  .
 • En lärartjänst på Anundgårds skola har varit utannonserad och två har sökt. Ingen av dem tog dock jobbet. Det lutar ändå åt att Kia, som är lärare på skolan kommer att få hjälp av en tjej denna termin.

Det diskuterades sedan vidare om skolan, inflyttning och annat kring bygden:

 • Det viktigaste för skolans och tillika bygdens fortlevnad konstaterades är att öka inflyttningen av framförallt barnfamiljer. För att göra det enkelt för barnfamiljer att flytta in måste det finnas boendemöjligheter.
  .
 • De s.k. lärarbostäderna vid skolan skulle vara lämpliga för uthyrning och en enkel inflyttningsmöjlighet. De står dock idag tomma efter misskötsel av förra ägaren, som senare gick i konkurs. Den nya ägaren visar dock inget större intresse och lägenheterna står fortfarande tomma. Ägaren kan tänka sig att sälja och köparintresse finns. Dock vill ägaren ha mer än dubbla inköpspriset, vilket inte ansetts för dyrt av ev. köpare. Mötet sade att det skall undersökas vidare om det går att komma bättre överens.
  .
 • Det finns många tomma hus på bygden, men få är till salu eller till uthyrning. Det sades att man vill uppmuntra fler på bygden med tomma hus att hyra ut dem, för att möjliggöra inflyttning och göra det enkelt att kunna provbo och känna sig för.
  .
 • Mötet kom överens om att man skall inventera boenden i Holm, fråga om de vill hyra ut eller sälja och samla dessa här på hemsidan under Boende. Även de med annonser hos mäklare, blocket eller andra forum är välkomna att länka dit härifrån.
  .
 • Vikten av att prata med folk man känner med flyttfunderingar underströks. Inflyttning av bara två-tre barnfamiljer gör procentuellt sett stor skillnad.
  .
 • Är det möjligt att se över upptagningsområdet för barnen som går i skolan frågade man sig. Tidigare har gränsen mot Sundsvall länge gått vid Sulå, medan den nu går genom Nyland.
  .
 • Även andra inflyttningsalternativ genom Migrationsverket diskuterades och skulle undersökas.
  .
 • Timrå kommun söker boende för fosterhemsfamiljer.
  .
 • En lagändring om skyddet av strandnära lägen gjordes 2010 för att stimulera lokal utveckling. Man får idag enligt byggnationsregler inte bygga närmare Holmsjön än 100m, då måste dispens sökas. För att underlätta för nygbyggnationer och öka attraktionskraften för att bygga kring Holmbygden föreslås i en remiss från Kommunen (Stadsbyggnadskontoret och Avdelningen för strategisk planering) att det i framtiden skall vara tillåtet att bygga närmre vattnet mellan Hällingen och Västbyn. Holms fvo har svarat positivt på denna remiss i tron att det skall gynna Holmbygden. Läs mer om ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” på kommunens hemsida.
  .
 • I oktober-november kommer byggnation av de kommande vindkraftverken på Nötåsen att starta. Kommer pengar av dess avkastning att komma bygden på något vis undrade man på mötet.
  .
 • Sundsvalls Kulturskola skall spela in en film om skolan i vår. Förhoppningsvis kan vi få lov att lägga upp den här på hemsidan när den är klar.
  .
 • Produktblad och flyers för att marknadsföra bygden håller på att produceras för att kunna ges ut vid olika former av aktiviteter, mässor och evenemang. Roland Hultman skall bland annat delta i en kommande mässa i Göteborg, där PR kommer att göras. Produktblad kommer att samlas in och sedan finnas tillgängliga här på Holmbygden.se för att alla som vill marknadsföra bygden.
  .
 • Det händer mycket positivt på bygden som vi måste försöka föra fram bättre, för att marknadsföra oss. Bland annat hade vi besök av hela 187 pers från SCA nyligen på Lill-Hjärptjärn och mellan den 15 maj och 1 juli kommer många fiskare på besök från Polen med företaget Eventur Fishing & Travel. Läs deras sida om Holmfisket med mycket fina bilder här (”googleöversatt” till svenska), orginalsida på polska här.
  .
 • Kan man idag äta på skolan, som utomstående? Ja det går bra om skolan vet om det innan, då maten skall beställas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *