BRÅ-gruppen i Holm/Indal/Liden inbjuder in till möte

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) ombildas till
Lokala trygghetsgrupper!


Tid och plats: Måndag 26/3 18:30, Aulan Lidens skola.

I vårt område Holm/Indal/Liden har BRÅ-gruppens fokus varit på barn och ungdomar. Gruppen har därför bestått av representanter för skolorna i området, fritidsgård, svenska kyrkan, polisen och socialtjänst. Nu har alla kommunens BRÅ-grupper ombildats till Lokala Trygghetsgrupper i stället. Tanken är att vidga perspektivet till att handla om trygghet för alla bygdens invånare.

Trygghet är ju både en kollektiv och subjektiv känsla. Mycket delas av ung och gammal, som t ex bra belysning, men det finns också skillnader i vad man finner otryggt i sin tillvaro. Därför är det bra om så många intressen som möjligt är med i denna grupp, vars syfte är att samverka för en tryggare miljö för alla.

Vi har skickat ut denna inbjudan till bland annat olika föreningar i området, och näringsidkare i bygden. Skolan, fritidsgården, polisen, kyrkan och socialtjänsten ska fortsatt sitta med. Inbjudan finns också anslagen på allmän plats i vårt område.

På det första mötet kommer Sundsvalls kommuns Trygghetssamordnare Helen Otterström vara med och berätta lite mer om kommunens trygghetsarbete.

Vill ni vara med och skapa en tryggare miljö i vårt område?

Anmäl er senast 22 mars till:
Annica Carlsson (Indals fritidsgård)
070-324 26 20, annicacarlsson99@hotmail.com

Susanne Berggren (Anundgård/Stige/Lidens skolor)
060-928 58, susanne.berggren@sundsvall.se

Anette Unander (Lidens skola)
060-658 33 00, anette.unander@sundsvall.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *