Fåglar och andra djur i Holm?

Jag är nypensionerad lärare. Efter ett ”kollosalsocialt” arbetsliv under 40 år i stan har vi lämnat stadsboendet till förmån för Holmnaturen på heltid. Bostadsfastigheten ligger ”på skogen” ett stenkast från Navarns nordvästra strand, bredvid den framlidne SCA-skogsmannen Willis Bylunds fritidshus. Här är det trafikkaos om det passerar mer än två bilar i timmen. Inga ljud- eller ljusföroreningar som i stan, om inte storlommens och korpens ljud räknas som ”förorenande” förstås. Människotätheten inom de närmaste kvadratkilometrarna är i stort sett noll vintertid, förutom oss. Men fåglar, andra djur och växter är miljoners… Kan det bli bättre!

Här ska vi nu leva fram till dess att vi inte längre är kapabla att skotta snö, hugga ved, gräva, bygga, odla, åka skidor, gå i skogen, fiska, köra bil, laga mat…

Fågel vid Navarn.Pensioneringen innebär att jag kan ägna mig mera åt mina naturintressen. Främst fåglar, som jag ”hållit på med” i 50 år. Området är relativt okänt när det gäller fåglar, växter och däggdjur i största allmänhet. Jag vill få kontakt med dig som är intresserad av fåglar. Jag känner bara en till i området som har koll på fåglar och djur, Rolf Eriksson i Sunnansjö, men det måste finnas många flera. Är du en så hör av dig.

Jag önskar info från dig…
…som vistas i området mellan Holm, Kovland, Indal, Liden, Torpshammar, Stöde:

  • Dina intressanta fågelobservationer i området, från 30 år tillbaka till nu.
  • Om du har fågelfrågor som du skulle vilja ha hjälp med (artbestämning, vilken fågel som sjunger/låter, holkbygge, häckningar mm). Jag hör av mig och/eller besöker dig om du vill. Jag kommer att rapportera observationerna vidare till Artportalen (databank för fåglar, däggdjur, växter, insekter, fisk, reptiler), som samlar observationer från hela Sverige.

Intressanta fåglar?
Rovfåglar och ugglor. Dessa ska behandlas med sekretess och vi måste vara försiktiga med att sprida info om dem alltför mycket. Eftersom sorkarna i området kraschade i april-maj 2015 så har sorkberoende rovfåglar häckat sparsamt. Det tycks som det fortfarande är ont om sork i våra marker (november).
Änder, gäss, vadare, skogshönsfåglar, måsfåglar, tättingar är intressanta. Vanliga fåglar som uppträder ovanligt, t ex kommer ovanligt tidigt på våren, som flyttar onormalt sent, häckar på ovanliga ställen eller uppträder ovanligt.
Allt som händer ute är av intresse. Inte bara fåglar. Under de senaste åren har jag sett utter vid 5 tillfällen, senast i juni på Lokåsens fäbod! En vandrande hanne långt från vatten…
Om vi går bet på något så har jag kontakt med botaniker, rovdjursexperter och andra så att vi kan få svar på våra funderingar.

Till att börja med
Peter Berglund, Navarn.…så har jag en mailkontakt: inlandsfauna@gmail.com. Hör av dig dit om du vill ha kontakt eller ring mig på 070-588 09 94. Blir vi flera så skapar vi en gemensam plattform där vi kan hålla kontakt mellan varandra, där alla kan gå in och skriva.
Sprid detta upprop till de som du tror skulle vilja vara med i nätverket!

Hälsningar
Peter Berglund, Navarn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *