Ny chans att bli Förstärkt medmänniska 7/12!

OBS! Meddela deltagande till thomas.aslin@sundsvall.se 
(om du inte redan gjort det via HBU)

Ta chansen på måndag kl. 18 (plats meddelas senare) att gå utbildning för att bli en så kallad Förstärk medmänniska. Efter utbildningen kan du vid en eventuell olycka i Holm få ett SMS direkt från SOS-operatören. Du har inga särskilda skyldigheter eller rättigheter i och med detta, men om du har möjlighet att och hjälpa till! Vilket kan faktiskt kan betyda skillnaden för om din närstående, granne eller någon annan människa i närheten överlever!

Sedan starten av projektet 2013 har det varit 11 larm i Holm och på nästintill samtliga har det kommit frivilliga före ambulans och räddningstjänst. Dock skulle vi behöva bli fler i Holmbygden och gärna med lite spridning runtom Holmsjön. I dagsläget finns t.ex. ingen på södra sidan av Holmsjön eller i Vike, Loviken, Sandnäset, Kväcklingen, Österström och Hällingen. Vet du någon annan du tror kan vara intresserad och lämplig. Tipsa dem!

Utbildningen arrangeras av Medelpads Räddningstjänstförbund och är gratis. Holm är tillsammans med några andra orter i Medelpad ensam i Sverige om att kunna larmas direkt på detta sätt vid olika olyckor.

Utbildningen omfattar:

  • Brand
  • Omhändertagande vid trafikolycka
  • Drunkningstillbud
  • Hjärt- & lungräddning med hjärtstartare

Ofta är de enklaste åtgärderna viktigast – huvudsaken de sker snabbt. Detta gör systemet så viktigt för just Holm p.g.a. att man vid en olycka vanligtvis befinner sig ca. 20-60 min från närmsta ambulans och räddningstjänst.

VISSTE DU ATT HOLM HAR EN EGEN HJÄRTSTARTARE!?
Läs mer och se reportage om Förstärkt medmänniska på holmbygden.se/akut (hittas lätt via ”” längst upp på startsidan).

Kontakt vid frågor:
Medelpads Räddningstjänstförbund
Thomas Åslin, Brandinspektör/Inre Befäl
070-191 04 99
thomas.aslin@sundsvall.se
www.raddning.info

Läs mer om projektet (fr. 2012), KLICKA HÄR.

Människor i landsbygden nås inte av samma nivå för skydd mot olyckor som människor i tätort. Kommunens medborgare ska ha ”likvärdigt skydd” mot olyckor och detta projekt har för avsikt att bättre nå denna målsättning.

1.1       Bakgrund
Landsbygden har ett sämre skydd mot olyckor än tätorter då hel- och beredskapsstyrkor baseras i områden med högre befolkningstäthet. Utan mer förebyggande åtgärder samt möjliggörande av civilsamhällets förmåga till första insats så uppnås inte delar av Lagen om skydd mot olyckor.

Mål
Bättre skydd mot olyckor i landsbygd genom stöd till den enskilde.

1.2       Projektmål

  1. Utveckla ett koncept för skydd mot olyckor i landsbygd. Konceptet ska vila på vetskap om de flest generade olyckorna i landsbygd och åtgärder (rådgivning, information, tillsyn etc) för att minska och hantera dessa. Presentera koncept idén för Ledningsgrupp MRF senast oktober 2012.
  2. Söka kanaler därigenom utbildning och information kan drivas systematiskt, och genom dessa hitta individer som vill vara lokala ”trygghetspersoner” (överväg namnet för dessa personer). Antalet beroende på intresse och storlek på samhälle
  3. Under oktober-december 2012, genomföra piloter på konceptet i minst 3-5 samhällen i tätorter i landsbygd.
  4. Januari-februari 2013, utvärdera projektet och dess möjlighet att utveckla arbetet till en varaktig process för MRF samt hur FIP från kommunanställd personal kan komplettera skyddet mot olyckor. Utvärderingen ska även innefatta möjlighet till sms-larm eller liknande som kan skickas till ”trygghetspersoner” samt möjligheter att införa på flera orter efter överenskommna kravkriterier (exempelvis 30 min till insats från kommunal räddningstjänst). Arbetet sammanställs i rapport och      presenteras för ledningsgruppen MRF senast februari 2013.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *