Håkan Larsson/”Öre Fastigheter”: Falska dokument till Migrationsverket, indragen F-skatt och nytt företagsnamn

Det förbereds nu febrilt för att närsomhelst få mottaga flyktingar i Stendahls skandalhus. Samtidigt växer skandalen och oegentligheterna fortsätter kring den nye ägaren Håkan Larsson från Örebro, som nu samarbetar med Stendahs ombud. Efter att förnekandena om kopplingar till Johan Stendahl avslöjades i SVT Nyheter Västernorrlandframkommer det nu flertalet nya tveksamheter:

  • Falska intyg skickades i anbud till Migrationsverket.
  • Återigen byter ägarskapet namn.
  • Indragen F-skattsedel för Håkan Larssons företag.
  • Ljög om att kontakter tagits med idrottsförening lokalt.
  • Utan bygglov/bygganmälan för asylboenden.

Falska intyg i anbud till Migrationsverket
Håkan Larsson har tillsammans med Johan Stendahls juridiska ombud advokaten Michael Sterner skickat in falska ventilationsintyg om fastigheterna i Anundgård i sina anbud till Migrationsverket för att få godkänt. Ventilationskontroller har kommit från ett företag utan F-skatt och utan ackreditering för besiktningen. Boende i berörda fastigheter kan dessutom intyga att någon besiktningsman aldrig ens varit i deras lägenheter vilka påstås ha besiktats på protokollen.

Michael Sterner var liksom Stendahls ex även med 2013 när man också då skickade in falska handlingar om byggnadernas brandskydd till Migrationsverket. Det var enligt Räddningstjänsten Medelpad då helt uppenbart att man ljugit.

Återigen byter ägarskapet namn –  nu ”Öre Fastigheter”
Lagom till upphandlingen av asylboenden 2013 bytte ”Stendahls skandalhus” ägare  till ett nytt på pappret ”rent” företag – Aros Energideklarationer ägt av en bekant till Johan Stendahl. Likadant blev det i vintras då en annan bekant till Stendahl, Håkan Larsson köpte fastigheterna. Håkan Larsson tog dock samtidigt över Aros Energideklarationer med Johan Stendahls juridiska ombud som enda styrelseledamot.

Kopplingar mellan Håkan Larsson och Johan Stendahl avslöjades i TV.

.
Nu byts namnet dock från Håkan Larsson Bilkonsult AB till Öre Fastigheter AB. Om anledningen är att
Håkan Larssons kopplingar till Stendahl avslöjats är oklart.

Indragen F-skatt
Efter över mängder av betalningsanmärkningar, skulder och bristande redovisning har nu Skatteverket dragit in F-skattsedeln för Håkan Larssons företag Aros Energideklarationer. Även här är det Johan Stendahls advokat Michael Sterner som sitter i styrelsen. 

Trots det, alla tidigare underkännanden av Migrationsverket och kopplingar till Johan Stendahl, som är skyldig svenska staten en kvarts miljard, får Håkan Larsson Bilkonsult från Örebro skriva avtal med Migrationsverket och öppna asylboende i skandalhusen. 

Ljög om att kontakter tagits med idrottsförening lokalt
När Håkan Larsson skulle beskriva sin förankring i Holm skrev han att man tagit kontakt med lokala idrottsföreningar. Detta dementeras av Holms Sportklubb, då ingen av hört av sig angående något asylboende. Ej heller har någon information delgivits till byborna eller någon informationsträff anordnats.

Utan bygglov/bygganmälan
Man har ej bygglov för drift av asylboende i sina fastigheter. Normalt krävs bygglov eller bygganmälan vid ändrad användning av en byggnad, det vill säga när man går från en verksamhet till en annan.
Flyktingboenden där människor ska bo tillsammans med andra de inte känner ska uppfylla krav enligt Boverkets byggregler för den verksamhet som bedrivs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *