Österströms Bygdegårdsförening nystartar!

Efter en tid i dvala har nu Österströms Bygdegårdsförening, ÖBF,  ”poppat” upp med en nystart i samband med ett möte hos Benny och Charina Hultman 15/3 -16. Ett 20-tal intresserade slöt upp och gemensamt gick igenom den föredragna dagordningen.

Styrelsen i ÖBF valdes som följer; Ordförande Lars-Erik Persson, vice ordf. Kenneth Eriksson, sekreterare Britt-Marie Nordin, vice sek. Charina Hultman, kassör Lars Hallberg. Suppleanter Roland Hultman och Ulf Andersson. Revisor Bosse Lindroos, revisorsuppleant Karin Lindroos. Valberedning blev Håkan Andersson och Märta-Greta Jonsson. Ansvarig uthyrare av bagarstugan är Charina Hultman.

Medlemsavgiften bestämdes till att vara 50 kr/år och skall inbetalas till Handelsbanken clearing 6344, konto 980 259 398, ÖBF. Skriv tydligt vilken/a som är avsändare av inbet. medel. Alla som, vill och antar de bestämmelser/stadgar som är antagna inom föreningen, kan bli medlemmar, dock med rösträtt endast för de medlemmar som är bosatta inom Holms sockens gränser, övriga beviljas stödjande medlemskap.

Välkomna som medlemmar i en för bygden stödjande förening, där vi skall försöka att samordna de olika intressen som kommer upp på agendan i trivsel och gemenskap. Styrelsen ser fram mot att, medlemmarna och övrig allmänhet, kommer med förslag till åtgärder som främjar oss alla i vår bygd.

Läs mer på Österström Bygdegådsförenings egen sida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *