Telestationen i Anundgård läggs ner – En tillbakablick på seklet som gått

Anundgårds nuvarande telestation

Telestationen i Anundgård har nu fått ett “bäst före-datum”. Som ett led i att successivt avveckla kopparnätet över hela landet har nu Telia beslutat att ta stationen ur drift efter 100 år i aktiv tjänst. Nedläggning berör alla abonnenter som har ett hemtelefoni-abonnemang via telejacket, oavsett om du har Telia eller en annan operatör.

År 2012 kom beskedet att Telia skulle lägga ner telestationen i Loviken. Nu är det telestationen i Anundgård som alltså har sett sina bästa dagar. I takt med att andra alternativ till kommunikation än via det gamla kopparnätet tagit över mer-och-mer så håller Teliakoncernen sedan några år tillbaka på med att avveckla alla de gamla telestationerna som inte längre anses lönsamma. Anundgårdsstationen kommer att stängas för gott 2018-04-03.

Nya alternativ, däribland Holm Fiber
För den som idag har en hemtelefon via kopparnätet som man vill behålla finns olika alternativ. Om du kommer att få fiber installerat via “Holm Fiber” (Obs! Anmäl här!) så kan du använda dig utav någon operatör som finns att välja på hos Servanet (som kommer att bygga fibernätet tillsammans med Holm Fiber).

Ett alternativ till att ha hemtelefoni via fiber, det är med ”hemtelefoni via mobilnätet”. På sin hemsida har Telia dels allmän information med frågor och svar angående nedläggningen (”Framtidens nät”) och sina egna erbjudanden om man väljer att stanna (eller bli kund) hos Telia.

Annars är Telekområdgivarna en operatörsneutral kundtjänst som kan hjälpa till att reda ut begreppen och vad du bör tänka på innan du skaffar abonnemang.

 

Anundgårds första telestation låg i den här byggnaden, som under några år även huserade en affär.

Historik kring televäxlarna i Anundgård
Den första manuella televäxeln i Anundgård uppfördes på sena 1910-talet. Stationen låg då 50m öster om dagens telestation (som finns 700m öster om kyrkan). Stationsbeteckningen på den tiden var “Östbyn”, även fast stationen låg i Anundgård. Den “manuella växlingen” ombesörjdes till stor del av Holms egen telefonist, Maria “Maja” Hjerpe (född Viklund, 1912).

Omkring år 1920 när telefonin i Holm låg i sin linda så var det var det Majas fosterfar Pelle Haglund som skötte växeln, men redan som 13-åring blev det Maja som fick ta över driften. Hon skötte om de manuella växlingarna i Holm fram tills att den första automatstationen och de modernare telefonapparaterna med nummerskiva tog över uppgiften i Holm, i mitten av 60-talet.

Bild på hur en växelstation för 40 st abonnenter såg ut på den här tiden. Identisk med hur Anundgårds första växel såg ut.

Innan automatiseringen fungerade det så att när man ville ringa någonstans fick man först veva igång telefonen och lyfta på luren. Sedan svarade Maja “Anundgård” i andra änden och därefter fick man be om att bli framkopplad. Kan tänkas att man också kunde råka höra ett och annat skvaller på byn genom det här jobbet.

På bilden t.v. syns ett av Majas anställningskontrakt genom åren, “Kontrakt angående skötsel av växelstation med samtalsapparat för allmänheten och telegramexpedition” från 1935. Där kan man bland annat läsa att stationen skulle hållas öppen söckendagar (vardagar) kl 8-20. Utanför dessa timmar fick man leta efter annat kommunikationsmedel om man ville ha tag i någon. På söndagar var stationen stängd för högmässa kl 10-13 och för söndagsmiddag kl 16-18. Vidare på bilderna nedan kan man se att ersättningen för arbetet som föreståndare för telestationen var 40kr/år och abonnemang. Och enligt “telefonkatalogen” så var antalet abonnenter år 1935 ca 15 st, vilket blir en månadslön på knappa 50 kr.

 

(Klicka på bilderna för större format)

 

 

För den som inte hade någon telefon hemma så gick det också bra att besöka växelstationen om man ville telefonera. På vägen ut fick man betala genom att lämna 15 öre i den svarta bössan som syns på bild nedan. I samma bild syns också en bok över Sveriges stationsförteckningar daterad år 1919. På sidan 120 hittar vi “Östbyn”.

 

Maja bodde i den första telefonstationen livet ut. I slutet av 40-talet byggdes en nyare manuell televäxel 100m österut. Idag är det hennes dotter som bor i den äldsta telestationen, medan hennes son bor i den näst äldsta.

Anundgårds andra telestation. Bakom fönstret till höger fanns den manuella växeln, i rummet vänster om det kunde man ringa om man inte hade egen telefon hemma

I mitten av 60-talet byggdes Holms första automatiska telestation (den byggnaden finns inte kvar idag), denna gång mittemellan de två tidigare nämnda. På tidiga 80-talet uppfördes den telestationen som använts fram till idag. I mitten/slutet av 90-talet, långt innan Youtube, Facebook och Google såg dagens ljus, så var det genom telestationen som många Holmbor fick sin första kontakt med internet.

Oftast hade den stationära datorn ett inbyggt “56 kbits-modem” som i sin tur anslöts till telefonjacket. Och nåde den som sedan lyfte på telefonluren medan man suttit och väntat fem minuter på att en webbsida skulle laddas fram! Kanske passerade ditt allra första e-mail Anundgårds telestation?

Tyvärr för Holmborna, så kom aldrig stationen att uppgraderas med den betydligt snabbare ADSL-tekniken som lanserades i början av 00-talet, då varken Telia eller någon annan operatör ansåg att det var lönsamt. Hösten 2005 drogs en fiberkabel från Liden till Anundgård skola och då tillfrågades även Anundgårdsbor om de var intresserade av att ansluta sig, vilket ett 15-tal hushåll gjorde. Något år senare kom även den mobila 3G-tekniken, vilket gjorde att de allra flesta övergav sina gamla uppringda internetanslutningar via telejacket.

Efter nästan 40 år i tjänst så kommer Anundgårds senaste telestation att tas ur drift

Det torde idag vara många år sedan någon senast surfade med ett “56 kbits-modem” via telejacket, medan det i dagsläget fortfarande finns ca 40 abonnenter som använder telejacket för hemtelefoni genom Anundgårdsstationen.

 

 

Relaterade länkar
Beslut december 2016: Beviljat stöd för fiber till Holm! Holmbygden.se
www.holmbygden.se/2016/12/15/beslut-fiber-till-holm/

Holm Fiber Ekonomisk Förening. Anmäl dig här!
www.holmbygden.se/foreningar/holm-fiber/

Läs mer om nedläggningen/“framtidens nät”. Telia.se
www.telia.se/framtidensnat

4G-master till Holmbygden! Holmbygden.se
www.holmbygden.se/2015/03/23/4g-till-holmbygden

Förändringar i tele- och bredbandsnäten, Post & Telestyrelsen
www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele–och-bredbandsnaten

Telia tar bort fast telefoni i Loviken 2012, Holmbygden.se
www.holmbygden.se/2012/12/05/telia-tar-bort-fast-telefoni/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *