Österströms Bagarstugeförening höll årsmöte

Österströms Bagarstugeförening (ÖBF) har hållit årsmöte 27/1 -19 och låter här meddela kontentan av mötet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, samt några ytterligare punkter var med på dagordningen.

Det informerades om ”grannsamverkans projektet” som har startats gm ÖBF. Ulf Andersson/Roland Hultman informerade. Tanke omkring detta är att polis, ev. kommunen kommer till Holm under maj månad för informera om ”grannsamverkan”.

ÖBF har för avsikt att anordna familjedag 30/3 innehållande pimpling/frågeslinga invid Ottrarna, vi återkommer med info.

Det uppskattade arrangemanget ”bakluckeloppisen” som arrangerades av ÖBF i juni föregående år är tänkt att återkomma även 2019. Återkommer med info.

Styrelse för kommande verksamhetsår blev klubbad som följer:
Ordförande Roland Hultman 1 år
Ledamöter Ulf Andersson, Charina Hultman, Birgitta Selander, Gunilla Höglin
Suppleanter Malin Backman, Jan Strömberg
Revisor Lars Erik Persson
Tillsyns/uthyrnings ansvariga för bagarstugan blev Charina Hultman Birgitta Selander.
Styrelsen lade förslag för revidering av stadgar som antogs av mötet. Yttreligare ett medlemsmöte skall avhållas för att stadsfästa de nyreviderade stadgarna, detta medlemsmöte är satt till att avhållas 25/3-19 kl. 18:30, till detta möte är det obligatorisk anmälan för deltagande senast 17/3-19 till Ordf. Roland Hultman via tel/sms 070 – 222 197, det kommer att annonseras på denna infosida återigen senast 9/3 -19 om medlemsmötet där enda punkten
är fråga om antagande av de reviderade stadgarna för ÖBF.

Har ni funderingar/frågor om ÖBF är ni välkomna att höra av er till någon i styrelsen. Vi från styrelsen önskar ER alla en mycket fin vårvinter.

/Roland Hultman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *