Processen går vidare för nya vindkraftsparken Högsvedjan vid Hullsjön


Högsvedjans planerade vindkraftsområde med utritade byggnader runtomrking, enligt SCA’s aktuella samrådshandling. SCA inbjuder nu allmänheten till information den sista november och i dagarna väntas kommunen säga vad de tycker om planerna.

UPPDATERINGAR:
2023-11-24 Byar protesterar mot nya vindkraftverk
Inslag om vindkraftsplanerna i Sveriges Radio idag.
   

LÄMNA SYNPUNKTER om kommunens nya vindkraftsplaner här med kommunens e-tjänst.

2023-11-23 Debattartikel om SCA’s nya vindkraftsplaner
Debattartikel om planerna för grannparken Tjärdalsberget i Sundsvalls Tidning.

2023-11-20 Remiss till Holmbygdens Utveckling
Nu finns även kommunens remissdokument som gått ut till erörda parter, såsom vår förening, tillagd bland underlagen längst ner på sidan. 

2023-11-17 Kommunens beslut
Nu har Sundsvalls kommun har beslutat att låta SCA gå vidare med planerna för båda parkerna Högsvedjan vid Hullsjön och Tjärdalsberget vid Nedansjö. Se Plan- och Utvecklingsutskottets sammanträdesprotokoll här om förslaget att lägga till områdena i översiktsplanen. När samrådet är klart återstår för Kommunfullmäktige att besluta om att anta dessa områden. 
Se underlagen för beslut längst ner på denna sidan.

2023-11-15
SCA har gått vidare med processen och planerna för vindparken Högsvedjan vid Hullsjön med 22 st 290m höga vindkraftverk. Högsvedjan innefattades av den namninsamling som gjordes mot de föreslagna parkerna i och kring Holm. Igår hade Plan- och utvecklingsutskottet sammanträde och Sundsvalls kommun meddelar sannolikt inom kort deras ståndpunkt i frågan om verkens vara eller icke vara.
Holmbygdens Utveckling bevakar vindkraftsfrågan för sina medlemmar (bli gärna medlem!) och i vintras hade vi ett möte med SCA. Syftet var att ha en tidig dialog där vi kunde framföra våra synpunkter och det mesta pekade då på att SCA skulle gå vidare med två av de planerade parkerna, men att vi ”denna gång skulle klara oss undan” en vindkraftspark längs södra sidan av Holmsjön.

Även Tjärdalsberget norr om Nedansjö planeras vidare
Förutom Högsvedjan, så fortsätter även planerna för Tjärdalsbergets vindpark med 22 verk, norr om Nedansjö. SCA’s informerade Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen om fortsättningen för dessa parkprojekt i ett avgränsningssamråd den 28/9.
Torsdagen den 30/11 väntar nästa samråd med allmänheten i Stödehuset.

Planer på vindkraft längs södra sidan av Holmsjön finns kvar
Planerna för vindkraft på södra sidan Holmsjön, Anundgårdsåsen-Långåsen, finns kvar och har inte lagts ned. Just nu är dessa pausade av SCA (Eolus som tidigare var med, är inte med längre i samarbetet). Holmbygdens Utveckling har meddelat kommunen att vi är emot en byggnation av vindkraft både på Anundgårdsåsen och på Tjärdalsberget vid Hullsjön, samt att föreningen står bakom den namninsamling och det gedigna underlag där detta motiverades grundligt.


Markhöjden för vindkraftsverken på Tjärdalsberget varierar mellan cirka 200-450 meter över havet. Verken på Högsvedjan vid Hullsjön kommer att ha navet på ca 205 m höjd och en totalhöjd på 290 meter (Eiffeltornet mäter 330m), dvs 100 meter högre än vindkraftverken på intilliggande Nylandsbergen.
Vingspetsarnas topp kan därmed nå mellan 490 till 740 meter över havet, medan navets höjd kan nå upp till 655 meter över havet. Bild: SCA’s samrådshandling.

Kommunens godkännande krävs för att få bygga enligt ÖP2040
Inför kommunens antagande av Översiktplan ÖP 2040 (Bilaga 5 sida 32) kan alla inkomna synpunkter på kommunens översiktsplan läsas mot byggnation av vindkraft på Anundgårdsåsen-Långåsen vid Holmsjön och Högsvedjan vid Holmsjön. Den namninsamlingen på dryga 1000 underskrifter som gjordes står också nämnd.

I kommunens sammanfattande svar över inkomna synpunkter (kap. 4) konstaterar man att ”det råder ett stort motstånd till vindkraft på de platser som presenterades i samrådshandlingen” och i väntan på ny lagstiftning och fördjupade arbeten avvaktade man då med att godkänna nya områden i ÖP 2040.  


Stegen i tillståndsprocessen presenterades så här i samrådshandlingen. Ett av det mest avgörande stegen är huruvida kommunen godkänner området som möjligt i sin översiktsplanering, vilket det närmsta dagarna lär ges en tydlig indikation på.

Beslut taget om kommunen inriktning
Processen är lång, men redan denna vecka kan det stå klart vartåt det ”lutar” i kommunens beslut. Igår tisdag 14/11 sammanträdde Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott och sannolikt offentliggörs under imorgon/övermorgon vari kommunen står i frågan om byggnation eller ej vid Högsvedjan och Tjärdalsberget. 

SCA har redan meddelat om att gå vidare till nästa steg
Redan igår tisdag, samtidigt som kommunens möte var klart, lät SCA meddela att man nu går vidare till nästa steg och avser ansöker om så kallat miljötillstånd för båda vindkraftparkerna – Tjärdalsberget och Högsvedjan. För att få bygga behövs tillstånd samt kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken. Ansökan om miljötillstånd prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. När miljöprövningen är genomförd måste kommunen tillstyrka vindkraftsparkens lokalisering, för att tillstånd ska kunna lämnas.


Samrådshandlingen visar att inom området finns 25 identifierade naturvärdesobjekt inom området. 

 

Läs mer
14/11 -23 SCA:
Inbjudan till avgränsningssamråd
13/11 -23 ST.nu: Här vill skogsjätten bygga 44 vindkraftverk
20/9 -21: Över 1000 namnunderskrifter mot vindkraftsparkerna söder om Holmsjön och vid Navarn-Hullsjön i Översiktsplan 2040

LÄMNA SYNPUNKTER HÄR (senast 240216)
Synpunkter kan lämnas via e-tjänsten här till för Sundsvalls kommun ang. vindkraft

Underlag (pdf) till Plan- och utvecklingsutskottets beslut
20/11 -23: Remiss till samrådsförslag för sol- och vindkraft i Översiktsplan 2040
14/11 -23: Protokoll och beslut sammanträde Plan- och utvecklingsutskottet
18/10 -23: Tjänsteskrivelse sol- och vindkraft i Översiktsplan Sundsvall 2040
14/11 -23: Sol- och vindkraft Samrådshandling – PLU 231114
24/10 -23: Hållbarhetsbedömning & Miljökonsekvensbeskrivning AFRY
22/8 -23: Siktanalys för vindkraft
-23: Karta över planerade verk (Välj under Planeringsunderlag; Vindbrukskollen, Handläggs)
-23: Karta men samrådshandling (Klicka längst upp t.v. på ”Samråd sol och vindkraft”)
-23: Översiktsplan 2040 ”ÖP2040” – Pågående översiktsplanering 

SCA’s handlingar för vindparkerna
22/9 -23: Samrådsunderlag för Högsvedjan vindkraftspark
Synpunkter till SCA’s samråd, senast 230119: samrad-hogsvedjan@sweco.se
22/9 -23: Samrådsunderlag för Tjärdalsberget vindkraftspark
Synpunkter till SCA’s samråd, senast 230119: samrad-tjardalsberget@sweco.se

Framtagandet av översiktsplan 2040
1/7 -22: Samrådsredogörelse för Översiktsplan Sundsvall 2040 mars 2022
Det gedigna underlaget som medskickades namninsamlingen från Holm har kommunen inte tagit med under inkomna synpunkter och vid punkt Nr. 230 nämner inte kommunen hur många underskifter som fanns med (såsom det gör vid en annan namninsamling, Nr 117).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *