Lyckad invigning av hälsorummet med vaccinering i Holm, trots motstånd från kommunen och regionen

Anita Martins uppskattade möjligheten kunna få vaccinera sig lokalt i Holms nya hälsorum.

Häromdagen gick startskottet för det nya Hälsorummet i vår nya bygdegård, Anundgårds skola, med vaccinering för bybor och tillresta. Det blev en lyckad och välbesökt tillställning som samkördes med torsdagens caféverksamhet. Hälsorummet är något som föreningen Holmbygdens Utveckling (HBU) jobbat hårt för där vård skulle kunna ges lokalt i bygden inom ramen för Regeringens satsning ”Nära vård”, men tyvärr har Region Västernorrland och Sundsvalls kommun sagt att de inte vill satsa på något sådant i Holm, trots att det finns projektpengar att tillgå för verksamheten och behovet finns. Planerna var ifjol vintras mellan Lidens Hälsocentral och Holmbygdens Utveckling att inom kort få igång ett hälsorum (även kallat samhällsrum) i Holm under våren 2022. I Hälsorummet skulle man kunna göra enklare ärenden gentemot regionen och kommunen. Till exempel ta blodtryck och blodprover, väga och vaccinera barn eller kunna kontakta personal inom kommunen och regionen via videolänk för olika ärenden.

.

Först ett samtal med läkaren med inför stundande stick med anamnes om eventuella allergier, tidigare sjukdomar med mera.

 

 

Sedan var det dags för en eller två vaccinationssprutor, covid och/eller säsongsinfluensa. Här får Marianne Fors från Vike en av de cirka 40 sprutor som gavs under vaccinationsdagen i Holm.

 

Planerna motarbetas av högre tjänstemän inom kommun och region
När dåvarande chef för Lidens Hälsocentral slutade blev det dock tyvärr stopp i maskineriet. När frågan om ett hälsorum i Holm efter flera chefsbyten i Liden hamnade på bordet hos högre ort inom kommun och regionen ville varken av dem fortsätta. Trots att föreningslivet i Holm redan krattat vägen för att öppna hälsorummet.

Kommunen ”ointresserad av Nära vård i Holm”
Hans Wiklund, som är Nära vård-samordnare på Sundsvalls kommun och ansvarar för utvecklingen av ”Nära vård” hade en avvaktande inställning till projektet och regionen menade på att om inte Sundsvalls kommun inte hade ett intresse av ett Hälsorum i Holm, så vill de inte gå vidare med planeringen. Jonas Boström, IT-projektledare i Sundsvalls kommun var även med i diskussionerna. Efter en satsningen på Indal och Liden med ett projekt med digital vård i hemmet. I Holm ville man dock inte göra något projekt i form av ett hälsorum med någon digital möjlighet till kontakt med kommun eller region. Trots att det är i Holm man har längst till vårdinrättningar och äldst befolkning kommunen, vilket är ett stort fokus när det gäller just Nära vård.

Regionen ignorerade PRO’s inbjudan till möte och frågor om kartläggning
Regionen menade också på att det behövdes en kartläggning av behovet av ett hälsorum för att kunna gå vidare. Holmbygdens Utveckling frågade då om varför man inte kartlagt behovet och erbjöd sig hjälpa till med inventeringen. På ett PRO-möte togs även frågan upp och bara bland dessa deltagarna kunde hundratalet besök på hälsocentralen intygas, varav många enklare sådana kunde har erbjudits lokalt i Holm.

PRO Holm lämnade även en lista med namnunderskrifter för att belysa deras intresse av ett lokalt hälsorum och bjöd in regionens verksamhetschef Pernilla Vikudd att komma till ett möte för att höra om deras intresse. Varken hjälpen som erbjöds eller PRO Holms inbjudan svarade Region Västernorrland på.

Kartläggning av antalet invånare tog ett halvår, för att sen lägga ner planerna
Efter flera påstötningar från HBU när både kommun och region ville lägga ner planerna, så meddelade till sist i april 2023 verksamhetschefen Pernilla Vikudd att regionen och kommunen tillsammans genomföra en kartläggning av behoven och komma fram till en fortsatt riktning gällande hälsorum i Holm.

Ett halvår senare hade de slutfört det kartläggningsarbetet. Då meddelade verksamhetschefen Pernilla Vidudd att man ”tagit ett gemensamt beslut, om att inte upprätta ett samhällsrum/hälsorum i Holm. Beslutet grundar sig på kartläggning av innevånarantal som gjorts, och som vi anser inte är tillräckligt stort.”

Vill inte motivera sitt beslut och fortfarande inte svara på frågor
Någon redovisning av kartläggningen gjordes inte, men ville fortfarande inte svara på de frågor som Holmbygdens Utveckling ställt och PRO’s inbjudan ville man inte svara på. Trots myndigheter skyldighet enligt förvaltningslagen har Region Västernorrland inte velat svara på frågor eller lämna de upplysningar som efterfrågas av medborargare.

Hälsorum och vaccinering på eget initiativ
När varken Sundsvalls kommun eller Region Västernorrland ville vara med och satsa på en nära vård i Holm, valde Holmbygdens Utveckling att gå vidare på egen hand. Tillsammans med vaccinationsenheten i Härnösand erbjöds under förra veckan vaccinering mot covid och säsongsinfluensa på bygdegården Anundgårds skola. Det blev en välbesökt tillställning och uppskattat att man inte behövde åka så långt för en spruta. Det blir så klart betydligt svårare att utveckla hälsorummet när kommunen eller Hälsocentralen i Liden inte tillåts vara en del i utvecklingen, men förhoppningen är att föreningen skall kunna möjliggöra mera service framöver till Holmborna.

Många av besökarna passade även på att ta en kopp kaffe på torsdagcafét i före detta matsalen.

Pengar finns, som man inte vill använda i Holm
Regeringens och Sveriges kommuner och regioner kom överens om för 2023 att drygt 6 miljarder, vara 300 miljoner kronor ska gå till utveckling av primärvård i landsbygd. Pengarna ska användas för arbetet med att fortsätta utveckla primärvården så att den blir mer effektiv och kan svara upp mot de behov som finns för personer som bor i landsbygd.

Inom det som kallas Vårdval Primärvård (sid 26) finns också möjlighet att söka pengar till hälsorum.

Detta är bland annat de ersättningsmöjligheter som finns, men som vill inte Region Västernorrland och Sundsvalls kommen skall kunna nyttjas till ett hälsorum i Holm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *