Majoriteten i Sundsvall: Nya bostäder för 1,2 miljarder, men ingen prioritering av landsbygden

”Här skall 100-tals nya bostäder skall byggas – i stan”, meddelar Majoriteten (s, c, v) i Sundsvalls Tidning.

Idag meddelade Sundsvalls Tidning att Majoriteten i Sundsvalls kommun (s, c, v) vill storsatsa på 500 bostäder för ca 1,3 miljarder kronor, motsvarande ca 2,6 miljoner kr per bostad. Det mesta talat för att det främst handlar om byggnationer på inköpta fastigheter i staden och någon prioritering till Mitthem att bygga på landsbygden finns inte. Tvärtemot vad som utlovats.

Landsbygdsprogrammet slår fast att ”antalet bosatta och andelen sysselsatta ska öka på landsbygden specifikt.

Kommunen erbjöds nyligen att köpa två bostadslängor med 20 bostäder i Holm som kan stå klara inom kort för bara några hundra tusen kronor per bostad. Alltså för en bråkdel av priset per bostad jämfört med kommunens nya satsning.
Trots det gav Hans Forsberg (c) kalla handen när byborna vädjade om att kommunen skulle ta över dem.

Helt utan behov av bygglov och ändringar i detaljplaner kunde ”Lärarbostäderna” och ”Pensionärshemmet” i Anundgård stå klara inom kort med nya bostäder i kommunen. Med det trotsar styret i Sundsvalls kommun sitt eget Landbygdsprogram med det främsta målet – ”Befolkningstillväxt på Landsbygden”, som Centerpartiet drivit igenom.

”HÅLL GRÄNSEN mot landsbygden”, Centerpartiets nya slogan?

”Vi kommer fortsätta jobba för att hela kommunen ska leva, inte bara centrum”, sade Hans Forsberg (c) inför tidigare val, tvärtemot dagens besked. Gruppledare för i Sundsvall för Centerpartiet och ordförande i Lokala rådet för Indal, Liden och Holm. Bild: SVT.

För åtta år sedan meddelade Hans Forsberg (c) att Centerpartiet tar ansvar för landsbygden och att de gett Mitthem ett tydligt uppdrag att bygga utanför centralorten.
Och ser man tillbaka så har det byggts en hel del, men motsägelsefullt nog har det i huvudsak bara byggts inom centralorten.

Vidare säger Hans Forsberg (c) att han ”vill se fler äldreboenden i de olika kommundelarna”, men när chansen kom att ta över Pensionärshemmet med enklare bostäder för äldre i Holm, som inte har något äldreboende alls i sin socken, så var det inte intressant. Bara en ekonomisk risk..

Inga prioriteringar ges från Majoriteten (s, c, v) till Mitthem om att bygga på landsbygden, när kommunalråd Niklas Säwén (s) presenterar kommunens stora bostadssatsning. De prioriteringarna lämnas till Mitthem, som inte arbetar efter Landsbygdsprogrammet. Bild: SVT.

När kommunen nu storsatsar på bostäder i och med Torsboda-etableringen, talar gårdagens besked för att politiken inte heller denna gång vill satsa på landsbygden. Man säger inte var det skall byggas, men behovet framhålls i tätorterna Sundsvall, Njurunda och Matfors. Målet om befolkningstillväxt på landsbygden ter sig bortglömt och någon styrning av att bostäder skall byggas på landbygden nämner varken Socialdemokraterna, Centerpartiet eller Vänsterpartiet.
”– Det är upp till Mitthem hur man vill göra prioriteringen”, säger kommunalrådet Niklas Säwén (s) till Sundsvalls Tidning.
Eftersom Mitthem är ett aktiebolag tas ingen hänsyn till Landsbygdsprogrammet eller politiska prioriteringar, såvida företaget inte får det av politikerna (!).
Några sådana instruktioner från saknas idag från politikerna enligt Lotta Björklund, VD på Mitthem.

Fakta:

  • Landsbygdsprogrammet är Sundsvalls kommuns övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden, beslutat av kommunfullmäktige. Där framgår tydligt att mål Nr 1 är: ”Befolkningstillväxt på landsbygden”.
  • I det Lokala Rådet för Indal, Liden och Holm har det upprepat påtalats ett behov av hyresbostäder i Holm, för att kunna få en befolkningstillväxt, med underlag för en grundläggande service och en naturlig cirkulation på bostadsmarknaden lokalt som följd. Till exempel skulle äldre behöva alternativ för att kunna flytta till en mindre lägenhet och bo kvar på orten, samtidigt som en utflyttad villa kan bosättas av en barnfamilj.
  • Torsboda-etableringen har framhållits som en möjliggörare för landsbygden i det Lokala rådet och att Nordvästra får en möjlighet att växa. Här finns möjligheten att bo lantligt men ändå inom pendlingsavstånd till arbetsplatsen. Bostadsmarknaden kommer dessutom att påverkas indirekt och antalet bostäder riskerar att bli bristfälligt inom hela kommunen.
  • I Holm finns förutom de aktuella ”Skandalhusen” även detaljplanerad kommunägd mark för nya bostäder vid närliggande bostadsrättsförening, även kallat ”Nybyggena”. Området är redo att ta i anspråk för kommunen i händelse av en politisk vilja att även bygga utanför centralorten i ett av kommunens prioriterade områden.

Läs mer:
5/6 -24 Sundsvalls Tidning: Här ska 100-tals nya bostäder byggas i stan
30/1 -24 SVT:
Kalla handen från kommunen om skandalhusen i Holm
30/5 Holmbygden.se: Skandalhusen sålda på auktion
Landsbygdsprogrammet Sundsvalls kommun
Detaljplan för kommunägt område för nya bostäder i Anundgård

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *