Skandalhusen sålda på auktion, men ”skandal-duon” Stendahl-Sterner försöker stoppa affären


SVT har under många följt Skandalhusens öde genom nyhetsinslag och i Uppdrag Granskning. Video: SVT Nyheter Västernorrland.

Skandalhusen i Holm, som under två decennier gäckat bygden med den ena skandalen efter den andra, såldes häromdagen på exekutiv auktion av Kronofogden. Vinnare av auktionerna för bostadslängorna i Anundgård är en person hemmahörande i Matfors och en person från Stockholm.

Johan Stendahl. Bild: Jörgen Svendsen, Arbetarbladet.

Samtidigt försöker den berömda ”Skandal-duon” Johan Stendahl, 69, och Michael Sterner, 78, som ägt fastigheterna att stoppa försäljningen. Stendahl har bland annat gjort sig känd för att både ha legat högt på topplistan över Sveriges rikaste och sedermera i tio-i-topp hos Kronofogden med sina 355 miljoner kronor i skulder. Han har blivit utsedd till Sveriges värsta hyresvärd av Hem & Hyra och förekommer i en lång rad domar om bland annat misshandel, ekonomiska brott och vårdnadstvist, enligt Mittnytt.

Stendahl har själv berättat om tiden i fängelset där han ansvarade för bibliotek och toalettstädning, samt hur han senare rymde utomlands efter en ny dom skattebrott.
.

Advokaten Michael Sterner har ofta varit ombud för Stendahl och gjort honom sällskap i fastighetsbolagens olika styrelser. Genom diverse företag har de under närmare två decennier ägt Skandalhusen i Holm. Från att ha jobbat på Vinge advokatbyrå i Göteborg har Sterner sedan pensionsåldern tagit alltmer plats i fler Stendahls-förknippande bolag och besitter numera styrelseposter i 5-6 stycken av dem.

Till en början bodde många pensionärer och familjer i bostadslängorna, men snart efter att härvan tog fart och problemen växte efter köpet 2006 tvingades gästerna flytta en efter en som ett resultat av misskötsel. Elräkningar betalades inte och hantverksarbeten som Stendahl beställt betalades inte. Bland annat till Oves El och Servanet för hundratusentals kronor.

Lukrativ business, trots misskötsel och tomma hus
Lägenheterna har genom åren marknadsförts som lyxlägenheter med swimmingpool och spa-anläggning med bubbelpool, bastu och gym genom flådiga namn som Grand Royale Palace Hotel. Någon pool eller dylik anläggning har dock inte funnits.

Lars-Gunnar-Berntson är en av dem som finansierat Johan Stendahl med miljonbelopp under åren. År 2017 gavs löfte om återbetalning av lånet redan kommande år och det var stora planer Stendahl presenterade om bolagets framtid då, men nu har han försatt företaget i konkurs när pengarna återbetalades. Bild: Jörgen Svendsen, Arbetarbladet.

Johan Stendahl berättar att hans förmögenhet delvis kommit från en fd styvfader, Peter Notz, som ägde ett Schweiziskt stålverk. Döpt efter honom har Stendahl även två företag med samma namn, Notz Invest. Ett bolag o Sverige som också är i konkurs och ett annat i Panama. Bild: Gstaad Life.

Till största del har husen stått tomma och förfallit, men trots det har de genom åren ändå generat miljontals kronor genom pengar från familj och bekanta till investeringar som inte återbetalats, interna affärer mellan bolagen, asylboendeverksamhet och stämningar. Trots upprepade underkännanden av anbud med oriktiga uppgifter och Michael Sterners namn för olika bolag till Migrationsverket, godkändes till slut ett asylboende i Anundgård. Sterner hävdade alltjämt att den dömde Stendahl inte var involverad i några anbud för asylboenden till Migrationsverket, vilket Stendahl själv också dementerade. Det var dock inte något som omkringboende trodde på och ofta sågs Stendahl kring fastigheterna. Senare visade det sig ändå i klartext, satt Johan Stendahl själv i styrelsen för ett av företagen han ”inte haft något att göra med”. Sedermera tog Stendahls ex-partner och hans 89-årig mor över styrelsen efter honom.

Åren 2015-2016 bedrevs asylboende i husen i Holm. Förutom inkomsterna i Holm lyckades man stämma Migrationsverket för att man inte tilläts bedriva en flyktingförläggning i en annan fastighet i Tierp, vilket också resulterade i 5,5 miljoner från staten. Johan Stendahl uppgavs inte ha någon koppling till de inblandade företagen, vilket senare visade sig vara fel och det dröjde inte länge efteråt innan ett av hans företag återigen stod som ägare för Skandalhusen.

Tidigare ägare
Skandalhusens senaste ägare med både Stendahl och Sterner styrelsen, av en lång rad företag, var Storsjön Fastigheter AB vilket gick i konkurs 2022. Därav auktionerades fastigheterna ut på Kronofogden i torsdags. Här är en lista på tidigare ägare av Skandalhusen sedan 2005. Praxis har varit att företagen flitigt döpts om och ändrat styrelsebefattningar under ägarskapen.

  • Master Bob Collection AB (omdöptes till Toboholm Fastigheter AB)
  • Svenska Hembygdsfastigheter AB
  • Fagerhyltan Fastigheter AB (omdöptes till RW Förvaltningsfastigheter AB)
  • Bernt Blomberg & Lis Staaf
  • Aros Energideklarationer AB
  • Håkan Larsson Bilkonsult AB (omdöptes till Öre Fastigheter AB)
  • Storsjön Fastigheter AB (fd. Drakum Fastigheter AB)

Omtvistade ägarskap, kuppförsök och lagfartskapningar
Nu hävdar Åre Fastigheter att de köpt fastigheterna av Storsjön Fastigheter redan innan konkursen och vill på så vis ogiltigförklara auktionen. I styrelsen för Åre Fastigheter sitter Michael Sterner och likaså sitter han även med i styrelsen för det företag som påstås ha köpt fastigheterna innan konkursen. Det är dessutom hans eget företag Advokatfirman Michael Sterner AB, som nyligen döpts om till Åre Fastigheter inför köpet mellan hans bolag, som nyligen sökt lagfart för fastigheterna. Nu återstår det för Kronofogden, Lantmäteriet och domstolen att reda ut vem som skall bli lagfarna ägare.

Stendahl och Sterner förekommer på alla sidor i konkursen. Både i det konkursade företagets styrelse, hos dem som lånat ut pengar till företaget och hos dem som företaget har skulder till.

Konkursförvaltaren – ”Den värsta konkurs jag någonsin haft”
Bouppteckning – Storsjön Fastigheter AB i konkurs Sterner och Sterner har förutom i Holm även fastigheter i Tobo (Tierp), Hammerdal (Strömsund) och Mörsil (Åre). Likaså för deras andra fastigheter pågår nu kuppförsök för att försöka stoppa försäljningarna även där, enligt Arbetarbladet. Lantmäteriet drog i handbromsen när tvivelaktiga dokument inskickades där Stendahl, som både säljare och köpare, genom en generalfullmakt påstås ha köpt fastigheterna i ett tidigare skede före konkursen. Därvid kontaktade Lantmäteriet konkursförvaltaren Martin Bergander när de fattade misstankar. Bergander säger vidare att det är ”den värsta konkurs han någonsin haft hand om” och föga förvånande är skuldlistan är lång och invecklad i bouppteckningen för Storsjön Fastigheter AB.
.

Ekobrottsmyndigheten kan nu även bekräfta att man fått in en anmälan och att man arbetar med ärendet. Även tidigare har myndigheten haft flera förundersökning mot Johan Stendahl om grovt bokföringsbrott och bokföringsbrott.

Skandalhus i Mörsil med Johan Standahl som hyresgäst ”på köpet” drogs tillbaka från autkion.

.

”Köp skandalhus – Få ökände brottslingen Johan Stendahl som hyresgäst på köpet”
En annan fastighet i Mörsil, Jämtland, också ägd av det konkursade Storsjön Fastigheter AB har också legat ute för auktion nu i vår, men den stoppades dock förra veckan. I vintras har Johan Stendahl nämligen själv bokfört sig och här behöver man först utreda huruvida man skall få honom ”på köpet” som hyresgäst vid en eventuell försäljning.

.
.

Sundsvalls kommun ointresserade av bostäder på landsbygden och att få ett slut på skandalerna
Flertalet gångna under de gånga decennierna har Sundsvalls kommun haft möjlighet att sätta stopp för misskötseln och skandalerna i Holm. Redan 2009 försökte Hyresgästföreningen få fastigheterna under tvångsförvaltning, men kommunen ville inte bistå med några garantier för att få ordning på misskötseln.

När ägarna senare 2011 gick i konkurs tog Sundsvalls kommun inte heller tillfället i akt att få slut på fastighetsskandalerna i Holm. Istället fick en av Stendahl och Sterners bekanta, Marcus Hamberg, köpa fastigheterna och sedan gick det inte lång tid innan Stendahl och Sterners företag ägde dem igen. Äldre boende i Pensionärshemmet och familjer med många barn i Lärarbostäderna tvingades som en följd att misskötseln att flytta. Året därpå stängde Anundgårds skola, livsmedelsbutiken och bensinpumpen i Holm. Några år senare stängde även förskolan.

”Vi kan inte agera på hörsägen”, säger Hans Forsberg (c) beträffande skandalerna som varit i Holm. Trots alla rättsfall, flertalet myndigheters omfattande resurser som lagts ner, många drabbade företag som förlorat hunratusentals kronor och boende som farit illa genom åren. Bild: SVT.

Trots att Holmborna upprepade gånger vädjat till kommunen i närmare två decennier ända fram till 2024 om hjälp med fastigheterna och frågan återkommande lyft i Lokala rådet för Indal, Liden och Holm, ville kommunpolitikerna inte ta tillfället i akt att ta över fastigheterna när tillfället äntligen gavs igen. Något intresse att tillhandahålla allmännytta på landsbygden i Holm eller få ett stopp på skandalerna fanns inte när Niklas Säwen (s) och Hans Forsberg (c) i Majoriteten tillfrågades om bostäderna och man har inte tagit upp frågan om ett köp i fullmäktige.

Hans Forsberg (c) som är ansvarig politiker säger att kommunen tittat på alla möjliga sätt kring hur de kan agera. När frågan togs upp i lokala rådet hänvisar han till att kommunens egna verksamhet inte hade några lokalbehov och hänsköt frågan till att det kommunägda aktiebolaget Mitthem som inte såg det som en ekonomisk affär. Samtidigt kunde han inte presentera något formellt hinder för att kommunen själva kunde köpa husen genom ett politiskt beslut – om den politiska viljan hade funnits. Kommunen var de facto de som tidigare byggde och ägde dem under flera decennier. På den tiden var det lättare för äldre hitta en liten enkel lägenhet att bo i även inom Holms kommundel. Intresset för lägenheter i Holm är stort, men det som finns är redan bebott och nu får man hänvisas till andra orter.

Mitthem var inte intresserade trots att det skulle bli mycket billigare än nyproduktion av bostäder i kommunen. Mitthem själva räknar med att nyprodutkion skulle kosta cirka 2,4 miljoner per bostad. Det skulle motsvara 48 miljoner kronor för motsvarande 20 bostäder som var aktuellt här i Anundgård. Här kunde bostäderna stå klara på relativt kort varsel för en köpeskilling på bara några hundra tusen kronor plus några miljoner i renoveringskostnader, utan att behöva hantera tidsödande bygglovsprocesser eller ändringar i detaljplaner. I ett läge då Sundsvalls kommun samtidigt bedömer att bostadsbehovet kommer att öka kraftigt.

Mitthem styrs dock också av politiska beslut och kan inte på egen hand göra ett sådant köp utan en politiskt inriktning om att t.ex. köpa dessa hus eller prioritera att tillgodose behovet av bostäder även på landsbygden. När HBU kontaktade Mitthems ordförande Sophia Beyer (s) stod det dock klart att någon sådan styrning ville Majoritetspolitikerna i Mitthems styrelse inte ge. Nya bostäder i Sundsvalls kommun byggs nästintill uteslutande centralt inne i staden. Motsägelsefullt nog pekar kommunen samtidigt ut i sitt Landsbygdsprogram som mål Nr. 1: ”Befolkningstillväxt på Landsbygden”.

Nya ägare, nytt hopp
Trots det minst sagt krångliga ägarförhållandena som varit genom åren tänds nu ett stort ett hopp om att skandalerna och förfallet äntligen skall få ett slut. Lärarbostäderna köptes av en ung kille från Stockholm och Pensionärhemmet av en man hemmahörande i Matfors. Exakt vad de nya köparna tänkt sig med fastigheterna återstår att se, men många tummar hålls nu för att det ska bli ett positivt inslag i Holm och äntligen bli ett slut på Johan Stendahls och Michael Sterners ägarskap.


”Pensionärshemmet” och ”Lärarbostäderna” klubbades den 23 maj för 360 000 kr respektive 215 000 kr av Kronofogden i Sundsvall.
.

Läs mer:
24/5 -24 SVT: Slutet på mångårigt fastighetsbråk – skandalhusen i Holm sålda på exekutiv auktion
24/5 -24 Sundsvalls Tidning: Skandalhusen sålda – till vrakpris
24/5 -24 SVT: Skandalhusen i Holm ska säljas – byborna hoppas på lösning efter 20 års kamp

Holmbygden.se: Artiklar om Skandalhusen i Holm.
Hem & Hyra: Artiklar om Stendahl och Sterners affärer: ”Anundgård”, ”Tobo”.
Sundsvalls Tidning: Artiklar om Skandalhusen i Holm; Länk 1 & länk 2.
Länklista till tidigare tidningsartiklar och TV-inslag om Standahls husaffärer och misskötsel av fastigheter.
.

Nyhetsreportage och mediabevakning av Skandalhusen

Skandalhusen sålda på aktion.


30/1 2024 SVT: Kommunen vill inte köpa Skandalhusen.


17/1 2024 SVT: Skandalhusen på exekutiv auktion.


12/7 2021 SVT: Skandalhusens konkursförvaltare anmält försäljning.


Husen som Gud glömde – nära 15 års kamp mot ägarna till ödehusen mitt i Anundgård.


12/8 SVT: Är firman fläckfri kan vi inte göra något.


15/5 2015 Sveriges Radio: Niklas intervjuad om asylboende.


15/5 2015 Sveriges Radio: Benny intervju om fastigheten.


13/3 2014 Sveriges Radio: Fastighetsägare plomberade skåp.


13/3 2014 Sveriges Radio: Intervju med E.ON.


12/3 2014 Sveriges Radio: Strömlös i en vecka.


20/11 2023 Uppdrag granskning; Hyresgästerna kämpar för åtgärder.


12/11 2013: SVT Mittnytt; Allt fler frågetecken.

9/10 2013: SR P4; Hyresgästen Benny visar runt.


4/10 2013: SVT Mittnytt; Migrationsverket besiktar i Anundgård.


10/9 2023: SVT Mittnytt; Aros Energideklarationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *