Fågelhälsningar från Holm-ornitologen: ”Ett slag för slagugglan!”

Perfekt läge i en gammal tall nära myrkanten!?

Slagugglan är en ”Norrlandsuggla” och den klassiska slaguggleskogen är högstammig gammelskog med tall, innehållande spridda, döda och stamvridna högstubbar som, likt skorstenar, reser sig här och var. Dessa högstubbar är ihåliga i toppen och på botten av denna håla reder slagugglan sitt bo.

Skorstenarna är numera mycket sällsynta i produktions- skogen, vilket gör att slagugglan inte hittar boplatser.
De skorstenslika stubbar som lämnas i SCA:s FSC-certifierade skogsbruk blir inte ”slaguggleskorstenar” på sikt men ger däremot bomöjligheter till hålbyggande tättingar och mängder av insekter på sikt. Slagugglan väljer, i brist på skorstensstubbar, gärna uppsatta storholkar på 3-5 m höjd. Ingångshålet bör vara minst 20×20 cm och botten ska vara täckt av spån/flis upp till 20 cm från botten.
Slagugglan är specialiserad på smågnagare, i Medelpad främst skogssork och vattensork under sorktoppar. Det moderna skogsbrukets hyggen, gles högstammig skog och myrkanter är favoritjaktmark.

Medelpadsornitologerna och SCA Skog AB/Stöde i samarbete i… ”Ett slag för slagugglan!”

Holkar av formskiva.

Undertecknad har byggt 10 holkar av formskivor. Tillsammans med fågelinventeraren Per Helttunen, Torpshammar, har vi satt upp de i skogsförvaltningsområde Sundsvall/Stöde i andra halvan av oktober 2020. Några av holkarna är satta i Holms socken.

Peter Nilsson, rovdjurskunnig på Länsstyrelsen, har varit rådgivare för holkbygget, valet av holkområden och i övriga frågor om slagugglan.
Emelie Westin, naturvårdsspecialist på SCA Skog i Stöde, är vår kontakt i ”uggleprojektet”.

En slagugglefamilj med tre ungar äter närmare 300 kg sork (en älgs vikt!) under ett toppår. Skogssorken orsakar skador på små gran- och tallplantor i hyggesplanteringarna och är en duktig klättrare och som födosöker i granar och äter färska skott. En finsk forskningstudie från 2017 visade att smågnagarna orsakar skogsskador i grannlandet för ca 20 miljoner Euro under ett sorktoppår.

Det är ett ekonomiskt motiv om något för att SCA själva ska vårda storugglorna i sina marker. Peter Nilsson skulle önska några hundra holkar för slaguggla och plattformar för lappuggla i Medelpad för att säkerställa storugglornas livskraftighet i skogs(bruks)landskapet.

Per fyller botten med spån.

Syftet är att hjälpa slagugglan med boplatser i SCA:s produktionsskog (inte i naturreservat!). På lång sikt är förhoppningen att SCA själva kan hjälpa slagugglan genom holkuppsättningar i sina skogsmarker.

Per och undertecknad följer upp med årliga häckningskontroller under minst 5 år. Häckningar rapporteras såväl till Artportalen som till uppdragsgivaren Emelie Westin. En förhoppning är att SCA visar artskyddshänsyn när häckning sker i, dvs. att man inte stör med skogsbruk nära boet mellan mars och midsommar.
Den ansvarige skogsförvaltaren i holkområdet har fått exakta GPS-positioner för holkarna.

 

 

Glädjande är att det sedan ett par år tillbaka görs mest frivilliga avsättningar på hyggena i Mellannorrland än i andra delar av landet, dvs man behåller gamla träd i högre utsträckning än tidigare vid slutavverkningarna. Om slutavverkning sker i ett holkområde är det naturligtvis önskvärt att holkträdet och flera omgivande träd får stå.

Peter på Länsstyrelsen bistår vid behov med råd under projekttiden och kommer förhoppningsvis att medverka som ringmärkare vid häckningar.

Utökat samarbete kring lappuggleplattformar

Ruvande lappuggla.

Nu har också Medelpads-ornitologerna utökat samarbetet med SCA med 10 tidigare uppsatta lappuggleplattformar som skogsförvaltaren fått koordinater på.
Lappugglan är en minst lika stor predator på smågnagare som slagugglan, om inte större. Fem lappuggleplattformar sitter i Holms socken.

Sorktopp nästa år?

Det pekar mot en sorktopp 2021 i Mellersta Medelpad. Säkra indikatorer på det är att:

  • vårt bostadsnära lappugglepar vid Navarn återvände i september efter 2 års frånvaro och
  • vår katt går upp nåt’ hekto i veckan sedan en tid tillbaka trots att vi håller henne på diet inomhus!

Men… kommer det störtregn med tö i februari, som under 2019-20, så dör sorkarna igen. Då drar ugglorna till sorktopp nån annanstans alternativt går de inte till häckning. Vi håller tummarna för en sorkvinter med ropande pärl-, sparv-, slag- och lappugglor i Holmområdets skogar.

.

UPPMANING
Ser du nån slag- eller lappuggla eller har frågor om ugglor i allmänhet så är du välkommen att ringa till undertecknad 070-5880994 eller till Per Helttunen, Torpshammar, 070-2597883 eller till Titti Olsson, Östbyn 070-6300617.

Peter en inventeringsmorgon kl 03:50.

.
Fågelhälsningar
/Peter Berglund, hobbyornitolog Navarn

.

PS. Titti Olsson, Östbyn, och jag återkommer med en resumé över fågelåret 2020 på holmbygden.se i december. Vi har blivit kontaktade av flera Holmbor under året som sett både ”det ena och det andra”….

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *