Anundgårds förskola önskar ett Gott Nytt År – Helst utan fortsatt systematiskt motstånd av kommunen

Anundgårds förskola, som sedan den 27 november väntar på att Sundsvalls kommun skall börja söka personal önskar sig ett gott nytt år och att Sundsvall kommun skall sluta fördröja en öppning av förskolan. Lokal, barn och föräldrar väntar nu på att kommunen skall agera.

Den 27 november 2023 blev det återigen ett tillräckligt antal barn anmälda för att återstarta Anundgårds förskola. MEN, trots det finns fortfarande inget beslut i Sundsvalls kommun och från Majoriten (s, c, v) om att öppna förskolan och ingen annons ute efter pedagoger. Förutom att föräldrar och barn väntar, så är frågan redan är utredd sedan innan, pengar finns avsatta och lokalen står väntandes på att få öppna dörrarna. Än en gång fortsätter alltså Sundsvalls kommun att systematiskt fördröja återstarten av förskolan. På frågan varför, så svarar man inte. Precis som tidigare när det fanns ett barnunderlag, så undviker man och fördröjer.  

Spelet för gallerian när dåvarande ordf Lisa Tynnemark (s) gav det glada besledet om den efterlängtade öppningen av förskolan 2022, men som aldrig blev av.

Hösten år 2020 när 16 barn var anmälda gjorde man likadant och väntade då ända till våren 2022 med att meddela: ”NU ÖPPNAR VI ANUNDGÅRDS FÖRSKOLA”. Detta, först när familjerna endera behövt flytta eller tvingats placera barnen på andra förskolor. I det finstilta lade man samtidigt till att det skulle krävas minst 8 barn, trots vetskapen om att fler barn var på väg och ett betydande underlag på närmare 20 barn fanns i Holm. När det väl var dags kunde Sundsvalls kommun säga att det var för få barn och därmed öppnade man den inte. Socialdemokraternas salut blev endast till politiska poäng i media, laddad med lösa skott utan verkan i målet. 

Nu vägrar alltså Barn- och utbildning (BUN) att börja söka personal till förskolan när tillfället är som bäst och på vis kan man fördröja processen ytterligare en bit in i nästa år 2024. I mitten av december vädjade Holmbygdens Utveckling (HBU) till BUN att de skulle annonsera efter personal innan jul- och nyårsledigheterna då många tillbringar mer tid på nätet och kanske funderar över sina yrkesval. På så vis kunde man ”tjäna tid” och öka chansen att hitta personal, men då så svarade BUN istället utan förklaring att ”ingen annons kommer att läggas ut innan nyår”. Trots att annonser fanns färdiga att lägga ut – bara att ändra tjänstgöringsort. Det som kunde ta 5 minuter, vill man inte göra.

Likaså när en fyrbarnsfamilj i somras – med alla fyra barnen (!) i förskoleålder – ville flytta till Holm, hade man fortfarande trots tidigare klagomål inte gjort det möjligt att söka Anundgårds förskola på kommunens hemsida. Trots upprepade uppmaningar då från HBU om att göra förskolan sökbar inför den planerade flytten, så gjorde inte verksamhetschefen Mikael Nilsson-Ryttlinger det möjligt att söka förskoleplatserna i Holm och i och med det blev det ingen inflyttning eller möjlighet att öppna förskolan då heller. Än en gång hade Barn- och utbildning på Sundsvalls kommun lyckats motarbeta en öppning av Anundgårds förskola.

Förvaltningen informerade inte om att tillräckligt antal barn fanns
När HBU hörde av sig till ordförande Olle Åkerlund (s) i Barn- och utbildningsnämnden i början av december 2023 för att vädja om att sätta igång processen om ett öppnande av förskolan, var han inte ens informerad av förvaltningen om att tillräckligt antal barn var anmälda. Och eftersom han inte kände till det tidigare kunde inte ärendet komma med som en beslutspunkt på dagordningen för nästa nämndssammanträde, förklarade Olle Åkerlund och därmed fördröjdes ett beslut om öppnande än en gång.

Trots att ett BUN-sammanträde redan hunnit passera i slutet av november efter att tillräckligt antal barn anmäldes, så ville alltså nämnden ändå inte prioritera att ta upp frågan och besluta om ett öppnande på nästa sammanträde heller den 20 december. Trots att det var drygt tre veckor kvar från det att ett tillräcklig antal barn anmälts. Punkten var inte viktig nog att lägga till dagordningen för beslut på en fråga som redan utretts sedan tidigare.

BUN 20/12: Kommunen vill fördröja öppnandet ytterligare ett år, åtminstone till hösten 2024
Efter flera påstötningar av Holmbygdens Utveckling och av oppositionen nämnde ordförande Olle Åkerlund (s) ändå till slut Anundgårds förskola på BUN:s sammanträde 20/12, MEN bara i ordalagen att de endast har ”ambitionen är att förskolan i Anundgård ska kunna öppna den 1 september 2024″, men något beslut togs inte i frågan. På så vis öppnar man återigen för att ytterligare en gång kunna undvika en öppning även nästa års höst, om inte förutsättningar finns just då vid kommunens godtyckliga startdatum finns enligt kommunens nya principer och mätvärden.

Utdrag ur Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll från 2023-12-20.

Inte heller nämnde man att det går att återstarta förskolan under våren, om personal kan hittas inom kort. Avslutningsvis på sammanträdet tonade man ner föräldrarnas placeringsval av förskoleplats till sina barn som de gjort genom kommunens e-tjänst och kallade dem intresseanmälningar.

HBU har sagt att det är jätteroligt att politikerna så många gånger säger att de vill öppna förskolan i Holm, men att vi nu hört det i flera år utan att något hänt. Vi önskar och betonar att vi nu hellre vill se i handling att man faktiskt ska öppna förskolan. HBU kommer att bjuda in beslutande politiker i frågan i januari och, om det mot förmodan är möjligt, försöka få dem att förstå att det är av största vikt att besluta om att öppna förskolan så snart som möjligt. Inte nästa höst.

Systematiskt fördröjning och försummelse av Sundsvalls kommun sedan år 2020
Läs om hur Sundsvalls kommun sedan år 2020 försvårat möjligheterna för en öppning av förskolan och om beslutet år 2022 om att öppnade den – utan att göra det.

Läs mer
27/4 -22 Holmbygden.se: BUN beslut idag: ”Anundgårds förskola” kan öppnas!
19/4 -22 Sundsvalls Tidning: Stängd förskola kan öppna igen: ”Känns väldigt roligt att vi kan göra den här satsningen”
19/4 -22 Sundsvalls Tidning: Jubel i Holm efter beskedet om förskolan: ”Allt kämpande har inte varit förgäves”
6/11 -22 Sundsvalls Tidning: Elin, 35: ”Känns som att man bestraffas för att man valt landsbygden”
29/1 -21 Holmbygden.se: Se SVT’s inslag om föräldrarnas krav på förskola i Holm och verksamhetschefens svar
11/1 -21 Holmbygden.se: Anundgårds förskola i Holm kan öppnas efter babyboom, men Sundsvalls kommun besvarar ej förfrågningarna – HBU och föräldrar arbetar för en nystart
8/1 -21 Sundvalls Tidning: De vill öppna stängda förskolan i Holm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *