Remember to register telephone interruptions

Latest News:
20:20 18/12
Nu fungerar fast telefoni i Holm och även Telias mobila nät bröjade fungera under eftermiddagen. Fortfarande förekommer dock störningar, särskilt närmre Liden.

14:00 18/12 Fast telefoni beräknas åter till Holm imorgon torsdag (calculated earlier today / Tuesday). Storhullsjön kan återfå redan ikväll. Se driftinformation för Holm här.

.

Kom ihåg att anmäla ditt teleavbrott även om grannen redan gjort det. Annars kanske du inte får den ersättning du är berättigad till vid avbrott.

För den som varit utan telefon i fem dagar så betalar exempelvis Telia ut 200 kronor i avbrottsersättning. Har avbrottet varat i minst tio dagar blir ersättningen 500 kronor och för minst 15 dagar är ersättningen 800 crowns.

Då en hel by slås ut på grund av ett fel på matarledningen dit, så kanske de övriga i byn tycker att det räcker om grannen gjort en felanmälan. “Nu vet ju bolaget om att vi inte har någon telefon”, tänker man.
– No., man ska felanmäla i alla fall. För det är inte säkert att alla abonnenter i byn har samma sorts fel, det kan finnas enskilda fel mellan stationen och den enskilda kunden också, säger Karin Nordlund.

Källa/läs mer: ST: Anmäl fel och få ersättning

Telia avbrottsersättning
Du som har haft fel på telefoni, bredband eller digital-tv har rätt till ersättning om felet omfattas av Telias allmänna villkor. Önskemål om ersättning ska framställas inom skälig tid (två månader) och en förutsättning är att du först felanmält din tjänst. Ersättning krediteras på nästkommande faktura.
Felanmäl avbrott or call 90 200.
Begär ersättning hos Telia
Läs mer hos PTS om ersättning vid teleavbrott

Avbrottsersättning vid strömlöshet > 12h

För elavbrott är det inte lika viktigt att anmäla för att kunna få ersättning. Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Inom sex månader från avbrottets slut ska du få en bekräftelse på att din avbrottsersättning kommer att utbetalas. Om du inom denna period ändå inte fått någon bekräftelse, bör du kontakta elleverantören.

Avbrottstrappa för ersättning.
Ersättningstrappa vid strömlöshet.

Kort sammanfattat kan man säga att du är berättigad till avbrottsersättning, om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 hours. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad. Mer utförlig information hittar du i el-lagen. Ersättningen räknas då av på din elfaktura.

Read more
E.ON avbrottsersättning
Härjebrottsersättning

Error report
E.ON, ring 020-880022 around the clock.
Herjeån Nät, ring 0690 – 104 70 around the clock.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *